Rakovník

kostel sv. Bartoloměje Mše svatá zpravidla před první sobotou v měsíci v 18:00. Po Mši sv. následuje setkání s výkladem mešního ritu. so 4. 11. 17:30 Zpívaná Mše svatá ze svátku sv. Karla Boromejského.  

Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého Horská ulice, Praha 2 v neděli od 17:00, každou první neděli v měsíci výstav Nejsvětější svátosti od 16:00, na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci … Read More »

Litoměřice

Kostel sv. Jakuba Dominikánské náměstí Pravidelné Mše svaté: zpravidla první neděli v měsíci v 11:00 před Mší svatou je možnost sv. zpovědi, slouží obvykle P. Jakub Zentner FSSP zpravidla třetí neděli v měsíci v 15:00 před Mší svatou je možnost … Read More »

Plzeň

Kostel Panny Marie Růžencové Plzeň – Slovany, Jiráskovo náměstí Zpravidla první středa v měsíci od 18:00 hod přednáška ve farním sále (vchod přes kostel) na téma výklad mešního ritu. Následuje cca od 19:00 Mše svatá v kostele.  

Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla Pravidelné Mše svaté: první pátek v měsíci v 17:30. Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení a katecheze na faře. Informace o Mších svatých naleznete také na … Read More »