Rakovník

kostel sv. Bartoloměje Mše svatá zpravidla před první sobotou v měsíci v 18:00. Po Mši sv. následuje setkání s výkladem mešního ritu. so 4. 11. 17:30 Zpívaná Mše svatá ze svátku sv. Karla Boromejského.  

Klíč č.5

Po delší době se k vám dostává další číslo Klíče. Mírná odmlka je způsobena celkovou vytížeností, protože od listopadu se nám pomalu rozbíhá apoštolát také v České republice. Nově bude v každém čísle na konci k dispozici krátký seznam míst, … Read More »