Praha – kostel sv. Jindřicha

Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty

Jindřišská ulice, Praha 1

Jindřišská

  • úterý po první neděli v měsíci od 18:30 (zpívaná Mše sv.) Po Mši následuje přednáška z duchovního života v sále fary vedle kostela. (Přednáší P. Jakub Zentner FSSP.)
  • obvykle každý čtvrtek bývá tichá Mše sv. od 7:00. (slouží P. Stanislav Přibil)
  • Během července a srpna je program Mší nepravidelný a řídí se následujícím rozpisem:

Mše sv. v prvním červencovém týdnu v Praze a okolí:

út 4. července (sv. Prokopa)
Kostel sv. Jindřicha, Jindřišská ulice, Praha 1 10:30 Zpívaná Mše sv. ke cti sv. Prokopa (staroslověnsky)
Farní kostel sv. Prokopa v Sázavě u Prahy 17:00 Asistovaná poutní Mše sv. ke cti sv. Prokopa (staroslověnsky)
st 5. července (sv. Cyrila a Metoděje)
Kostel Nanebevzeti Panny Marie a sv. Karla Velikého, Horská ulice, Praha 2 17:00 Asistovaná Mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje (staroslověnsky)
čt 6. července Kostel sv. Jindřicha, Jindřišská ulice, Praha 1 7:00 Recitovaná Mše svatá ke cti sv. Marie Goretti
Kostel Nanebevzeti Panny Marie a sv. Karla Velikého, Horská ulice, Praha 2 17:00 Asistovaná Mše sv. novokněze P. Štěpána Šrubaře FSSP s udílením primičního požehnání.

(Missa pro Ecclesiae defensione)