Plzeň – kostel Panny Marie Růžencové

Od května 2017 se pravidelné Mše svaté a katecheze přesouvají do dominikánského kostela Panny Marie Růžencové.

Plzeň – Slovany, Jiráskovo náměstí

  • Zpravidla první středa v měsíci od 18:00. přednáška ve farním sále (vchod přes kostel) na téma výklad mešního ritu. Následuje cca od 19:00 Mše svatá v kostele.

V červenci a srpnu jsou slouženy pouze Mše sv. podle rozpisu tradičních Mší sv. v tomto kostele. Katecheze a středeční Mše sv. od 18:00 se přes prázdniny ruší.