Plzeň – kostel Panny Marie Růžencové

Od května 2017 se pravidelné Mše svaté a katecheze přesouvají do dominikánského kostela Panny Marie Růžencové.

Plzeň – Slovany, Jiráskovo náměstí

  • Zpravidla první středa v měsíci od 18:00. přednáška ve farním sále (vchod přes kostel) na téma výklad mešního ritu. Následuje cca od 19:00 Mše svatá v kostele.

Termíny Mší svatých:

st 3. května 18:00 přednáška na téma výklad mešního řádu (ve farním sále)
19:00 recitovaná Mše sv.