Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla

Pravidelné Mše svaté:

  • první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení a katecheze na faře.
  • první sobotu v měsíci od 7:30. Před Mší svatou modlitba sv. růžence od 7:00.

Informace o Mších svatých naleznete také na webu rudoltické farnosti.

pátek 7. 9. 2018 17:30 Mše sv. ke cti Nejsv. Srdce Páně
sobota 8. 9. 2018 7:30
Zpívaná Mše ze svátku Narození Panny Marie
pátek 5. 10. 2018 17:30 Mše sv. ke cti Nejsv. Srdce Páně
sobota 6. 10. 2018 7:30 Mše sv. ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie