Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla

Pravidelné Mše svaté:

  • první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení a katecheze na faře.
  • první sobotu v měsíci od 7:30. Před Mší svatou modlitba sv. růžence od 7:00.

Informace o Mších svatých naleznete také na webu rudoltické farnosti.

Zelený čtvrtek 29. 3. 2018 15:00 Zpívaná Mše sv. na přípomínku Večeře Páně
Velikonoční pondělí 2. 4. 2018 10:00 Zpívaná Mše sv. z pondělí oktávu Velikonoc
pátek 6. 4. 2018 17:30 Mše sv. z pátku oktávu Velikonoc (připomínka Nejsv. Srdce Páně)
sobota 7. 4 2018 7:30 Recitovaná Mše sv. ze soboty oktávu Velikonoc (připomínka Neposkvrněného Srdce Panny Marie)