3.- 9. září 2017: Hovory o víře v břevnovském klášteře


Čtvrtý ročník Hovorů o víře, se koná od neděle 3. do soboty 9. září 2017.

V předchozích třech letech jsme se věnovali tématům z dogmatiky a morálky.Hovory o víře v roce 2014 se nesly pod názvem „Život víry – realita víry“. Zabývali jsme se základním tématům křesťanské víry a životu podle ní jako např. kardinální a božské ctnosti, modlitba a liturgie.V roce 2015 jsme se v našem semináři s názvem „Credimus“ projednávali jednotlivými články víry podle „Kréda Božího lidu papeže Pavla VI.“ Loni jsme zpestřili hovory o řadu přednášejících hostů a zabývali jsme se pod názvem „Jak hovořit o víře dnes“ tématikou zvěstovaní, vysvětlování a obrana katolické víry.

V letošním roce připadá 10. výročí mottu proprio Summorum Pontificum papeže Benedikta XVI., ve kterém rozšířil možnost celebrace latinské liturgie podle staršího úzu na celou Církev. Témata letošních hovorů o víře se budou proto týkat liturgie a liturgiky.

Účast a přednášky přislíbili:

 • P. Efrém Jindráček OP, proděkan papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského (Angelicum) v Římě
 • R.D. Josef Peňáz, farní vikář v Jablonci nad Nisou
 • R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech
 • R.D. Štěpán Smolen, farní vikář v Mladé Boleslavi
 • P. Štěpán Šrubař FSSP
 • P. Radim Valík OSB
 • P. Jakub Zentner FSSP

Kromě toho vyjednáváme přednášky dalších specialistů v daném oboru.

Nebude chybět denní Mše svatá, modlitba primy a kompletáře, modlitby Církve či exkurze na zajímavá místa Prahy, stejně jako v minulých letech, tentokrát na místa se zaměřením na liturgické prostory pražských chrámů a sakristií.

Ubytování v 1–3 lůžkových pokojích a stravování třikrát denně bude zajištěno v Břevnovském klášteře. Vzhledem k omezeným kapacitám platí bude dán přednost dříve přihlášeným. Je možno účastnit se programu i bez ubytování a stravy.

Témata některých přednášek:

 • Vymezení tradice Melchiorem Cano OP
 • Oběť Mše sv. a svátost Eucharistie
 • Proč je Mše svatá Obětí Ježíše Krista
 • Liturgie svátostí a svátostin
 • Celebrace ad orientem
 • Architektura liturgického prostoru
 • Gregoriánský chorál a liturgická hudba
 • Liturgický a lidový jazyk
 • Hlaholská (staroslověnská) Mše a sv. Cyril a Metoděj
 • Liturgie dominikánského řádu
 • Čínské rity
 • Liturgická a lidová zbožnost
 • Liturgická obnova papeže sv. Pia X
 • Pius XII. a liturgické hnutí
 • 2. Vatikánský koncil o liturgii

Podrobný harmonogram a rozpis přednášek bude uveřejněn.

Cena na osobu je 2000 Kč. Poplatek zahrnuje ubytování, stravování třikrát denně a úhradu nákladů cestovného přednášejícím. Případné vstupné v rámci exkurzí a jízdné MHD není zahrnuto.

Přihlašovat se je možné do zaplnění kapacit nebo do 30. srpna 2017 u P.Jakuba Zentnera FSSP.