Pozvánka na kněžské svěcení a primici

Kněžské bratrstvo svatého Petra bude mít letos dalšího českého kněze – P. Štěpána Šrubaře.

P. Šrubař se narodil v roce 1990 ve věřící rodině, jako jeden ze tří sourozenců. Pochází z Vítkova, z malého města v údolí Moravice, kde také navštěvoval základní školu i gymnázium. Po maturitě začal přípravu na kněžství v Teologickém konviktu v Olomouci. Zde se blíže seznámil s hodnotou tradiční římské liturgie a rozpoznal povolání k Bratrstvu sv. Petra, kam také v roce 2010 nastoupil. V roce 2016 byl vysvěcen na jáhna. Od září 2017 bude působit v Salzburgu, Rakousku.

Pamatujte prosím na něj v modlitbách!

Kněžské svěcení

Kněžské svěcení obdrží dne 1. července 2017 v 9:00 hod. v Lindenberg, Německo z rukou J. E. Raymonda Leo kardinála Burke.

Primiční a další odpustkové Mše svaté

  • Itzlings, Německo – neděle 2. července 2017 v 8:00 hod.
  • Praha – kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, čtvrtek 6. července 2017 v 17:00 hod.
  • Vítkov (domácí primice) – kostele Nanebevzetí Panny Marie, sobota 8. července 2017 ve 10:00 hod. (Pozor! Ve Vítkově jsou dva kostely stejného jména, primice bude v tom větším). Parkovat lze v ulicích okolo kostela, pod kopcem jsou pak dvě parkoviště.
  • Vyšší Brod  – cisterciácký klášter, úterý 11. července 2017 v 10:00 hod.
  • Levín – kostel Povýšení sv. Kříže, neděle 16. července 2017 v 16:30 hod.
  • Štětí nad Labem – kostel svatého Šimona a Judy, neděle 23. července 201715:00 hod.
  • Salzburg, Rakousko – Sebastiankirche, neděle 27. srpna 2017 v 9:30 hod.

Účastí na výše uvedených Mších svatých je možno získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.

Další Mše svaté s udělováním novokněžského požehnání

  • Litoměřice5. července 2017 v 9:00 hod.