Rakovník

kostel sv. Bartoloměje

Mše svatá zpravidla před první sobotou v měsíci v 18:00.

Po Mši sv. následuje setkání s výkladem mešního ritu.

so 4. 11.
17:30 Zpívaná Mše svatá ze svátku sv. Karla Boromejského.