Mariánské Lázně

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Goethovo náměstí

Mše svatá je sloužena zravidla jednou za měsíc podle následujího rozpisu:

čtvrtek 30. 11. 2017
17:00 Mše svatá ze svátku sv. apoštola Ondřeje
úterý 9. 1. 2018
17:00 Mše svatá v oktávu Zjevení Páně

 

Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti pokání (sv. zpovědi) od 16:30 do 16:55 a v případě zájmu také po Mši sv.