23. listopadu: Mše svatá a přednáška v Brně

Kostel sv. Václava v Obřanech v Brně

Faulhabrova, Brno

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v 18:00 bude sloužena Mše svatá. Po ní následuje udělování novokněžského požehnání a katecheze o mešním obřadu.

Mši svatou slouží a přednáší P. Štěpán Šrubař FSSP.