Brno

kaple Zvěstování Páně 

katedrála sv. Petra a Pavla na Petrově

Mše svatá začíná v 17:30 hod. v kapli Zvěstování Páně katedrály sv. Petra a Pavla. Možnost sv. zpovědi před Mší svatou (vzadu ve zpovědní místnosti). Po Mši následuje přednáška na vybrané téma, v přednáškovém sále Moravsko-slezské křesťanské akademie (Smetanova 14).

Termíny Mší svatých:

19. 3. 2018 Slavnost sv. Josefa P. Štěpán Šrubař FSSP
2. 4. 2018 Pondělí velikonoční v oktávu Zmrtvýchvstání Páně. P. Jakub Zentner FSSP
16. 4. 2018 Pondělí po 2. neděli velikonoční P. Štěpán Šrubař FSSP
7. 5. 2018 Památka sv. Stanislava, biskupa P. Jakub Zentner FSSP
21. 5. 2018 Svatodušní pondělí P. Štěpán Šrubař FSSP
4. 6. 2018 Památka sv. Františka Caracciolo P. Jakub Zentner FSSP
18. 6. 2018 Památka sv. Efréma Syrského, učitele církve P. Štěpán Šrubař FSSP