Brno

Kostel sv. Michaela archanděla

Dominikánské náměstí

Mše svatá v kostele sv. Michaela archanděla na dominikánském náměstí.Po Mši následuje přednáška na vybrané téma (v kostele sv. Tomáše).

Termíny Mší svatých:

čt 22. 11. 2018 Mše sv. a po ní přednáška:
prof. PhDr. Petr Osolsobě Ph.D. na téma: „Sv. Cecílie a mystérium hudby (společné zamyšlení nad tím, čím by hudba mohla být a čím se stala)“