Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého

Horská ulice, Praha 2

karlov

  • v neděli od 17:00, každou první a třetí neděli v měsíci výstav Nejsvětější svátosti od 16:00,
  • na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně,
  • na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše svatá k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Možnost sv. zpovědi před Mší svatou a na požádaní také po Mši. O první a třetí neděli v měsíci příprava na biřmování od 16:00 hod.

Mše svaté slouží R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. První neděli v měsíci zpravidla slouží P. Jakub Zentner FSSP, třetí neděli v měsíci P. Štěpán Šrubař FSSP.

 


Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty

Jindřišská ulice, Praha 1

  • úterý po první a po třetí neděli v měsíci od 18:30 (zpívaná Mše sv.) Po Mši následuje přednáška z duchovního života v sále fary naproti kostela.
  • obvykle každý čtvrtek bývá tichá Mše sv. od 7:00. (slouží P. Stanislav Přibyl)
út 8. 5. 2018 18:30 Chorální Mše z prosebných dnů sv. s prosebným procesím po ní přednáška Klubu sv. Athanasia na téma Obrátit se k Pánu – o směřování liturgické modlitby od starověku do současnosti (P. Jakub Zentner FSSP)
st 9. 5. 2018 7:00 Recitovaná Mše sv. z vigilie Nanebevstoupení Páně
čt 10. 5. 2018 7:00 Recitovaná Mše sv. ze slavnosti Nanebevstoupení Páně