Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého

Horská ulice, Praha 2

karlov

  • v neděli od 17:00, každou první a třetí neděli v měsíci výstav Nejsvětější svátosti od 16:00,
  • na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně,
  • na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše svatá k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Možnost sv. zpovědi před Mší svatou a na požádaní také po Mši. O první a třetí neděli v měsíci příprava na biřmování od 16:00 hod.

Mše svaté slouží R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. První neděli v měsíci zpravidla slouží P. Jakub Zentner FSSP, třetí neděli v měsíci P. Štěpán Šrubař FSSP.


Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty

Jindřišská ulice, Praha 1

  • úterý po první a po třetí neděli v měsíci od 18:30 (zpívaná Mše sv.) Po Mši následuje přednáška z duchovního života v sále fary vedle kostela.
  • obvykle každý čtvrtek bývá tichá Mše sv. od 7:00. (slouží P. Stanislav Přibyl)
po 18. 12. 6:30 Roráty – Mše sv. ke cti Panny Marie v době adventní se staročeskými zpěvy. (slouží P. Štěpán Šrubař FSSP)
út 19. 12. 18:30 Mše svatá z úterý po 3. neděli adventní. Po Mši sv. katecheze na faře. (slouží R.D. Štěpán Smolen)
st 20.12. 7:00 Roráty – Mše sv. ze středy suchých dní v době adventní s latinskými chorálními zpěvy  (slouží P. Štěpán Šrubař FSSP)

Středeční roráty jsou vždy v kostele sv. Vojtěcha ve Vojtěšské ulici.

čt 21. 12. 6:30 Roráty – Mše sv. ke cti Panny Marie v době adventní se staročeskými zpěvy. (slouží R.D. Stanislav Přibyl)
ne 24. 12. 22:00 Zpívané matutinum ze slavnosti Narození Páně
23:00 Tichá (nedělní) Mše sv. z vigilie Narození Páně
po 25. 12. 0:00 Zpívaná Mše sv. (půlnoční) ze slavnosti Narození Páně