Praha – Karlov

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého

Horská ulice, Praha 2

karlov

  • v neděli od 17:00, každou první neděli v měsíci výstav Nejsvětější svátosti od 16:00,
  • na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně,
  • na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše svatá k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Možnost sv. zpovědi před Mší svatou, o první neděli v měsíci během adorace od 16:00 hod.

Mše sv. v prvním červencovém týdnu v Praze a okolí:

út 4. července (sv. Prokopa)
Kostel sv. Jindřicha, Jindřišská ulice, Praha 1 10:30 Zpívaná Mše sv. ke cti sv. Prokopa (staroslověnsky)
Farní kostel sv. Prokopa v Sázavě u Prahy 17:00 Asistovaná poutní Mše sv. ke cti sv. Prokopa (staroslověnsky)
st 5. července (sv. Cyrila a Metoděje)
Kostel Nanebevzeti Panny Marie a sv. Karla Velikého, Horská ulice, Praha 2 17:00 Asistovaná Mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje (staroslověnsky)
čt 6. července Kostel sv. Jindřicha, Jindřišská ulice, Praha 1 7:00 Recitovaná Mše svatá ke cti sv. Marie Goretti
Kostel Nanebevzeti Panny Marie a sv. Karla Velikého, Horská ulice, Praha 2 17:00 Asistovaná Mše sv. novokněze P. Štěpána Šrubaře FSSP s udílením primičního požehnání.(Missa pro Ecclesiae defensione)

 

 

 

 

 

Mše svaté slouží R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D, první neděli v měsíci zpravidla slouží P. Jakub Zentner FSSP.