Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého

Horská ulice, Praha 2

karlov

 • v neděli od 17:00, každou první neděli v měsíci výstav Nejsvětější svátosti od 16:00,
 • na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně,
 • na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše svatá k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Možnost sv. zpovědi před Mší svatou, o první neděli v měsíci během adorace od 16:00 hod.

Mše svaté slouží R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. První neděli v měsíci zpravidla slouží P. Jakub Zentner FSSP.


Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty

Jindřišská ulice, Praha 1

 • úterý po první neděli v měsíci od 18:30 (zpívaná Mše sv.) Po Mši následuje přednáška z duchovního života v sále fary vedle kostela. (Přednáší P. Jakub Zentner FSSP.)
 • obvykle každý čtvrtek bývá tichá Mše sv. od 7:00. (slouží P. Stanislav Přibyl)
 • Po Mši sv. následuje setkání s výkladem mešního ritu.
  út 17. 10.
  18:30 Zpívaná Mše svatá ze svátku sv. Markéty Marie Alacoque. Po Mši sv. katecheze P. Štěpána Šrubaře na téma Poezie Ducha Svatého aneb Žalmy.

  Kvůli stavebním úpravám na faře u sv. Jindřicha se tato Mše sv. i katecheze mimořádně přesouvá do kostela sv. Vojtěcha.

  st 18. 10. 7:00 Recitovaná Mše sv. ze svátku sv. Lukáše. (Mše sv. již normálně v kostele sv. Jindřicha)
  út 7. 11. 18:30 Zpívaná Mše svatá za zesnulé (Requiem). Po Mši sv. katecheze P. Jakuba Zentnera na téma Výklad mešního řádu.
  st 8. 11. 7:00 Recitovaná Mše sv. ze svátku za zesnulé (Requiem).