Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého

Horská ulice, Praha 2

karlov

  • v neděli od 17:00, každou první a třetí neděli v měsíci výstav Nejsvětější svátosti od 16:00,
  • na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně,
  • na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše svatá k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Možnost sv. zpovědi před Mší svatou a na požádaní také po Mši. O první a třetí neděli v měsíci příprava na biřmování od 16:00 hod.

Mše svaté slouží R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. První neděli v měsíci zpravidla slouží P. Jakub Zentner FSSP, třetí neděli v měsíci P. Štěpán Šrubař FSSP.

Svatý týden a Velikonoce v Praze

 


Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty

Jindřišská ulice, Praha 1

  • úterý po první a po třetí neděli v měsíci od 18:30 (zpívaná Mše sv.) Po Mši následuje přednáška z duchovního života v sále fary naproti kostela.
  • obvykle každý čtvrtek bývá tichá Mše sv. od 7:00. (slouží P. Stanislav Přibyl)
út 6. 3. 2018 18:30 Chorální Mše sv. z úterý po 3. neděli postní (slouží P. Jakub Zentner FSSP), po ní eucharistická adorace a modlitba sv. růžence. (Přednáška na téma Arménští křesťané PhDr. RNDr. Evžen Kindlera pro nemoc odpadá.)
st 7. 3. 2018 7:00 Recitovaná Mše sv. ke cti sv. Tomáše Akvinského s uctěním relikvií sv. Tomáše Ak. po Mši sv.
čt 8. 3. 2018 7:00 Recitovaná Mše sv. ze čtvrtka po 3. neděli postí
po 12. 3. 2018 18:30 Zpívaná asistovaná Mše sv. ke cti sv. Řehoře Velikého
čt 15. 3. 2018 7:00 Recitovaná Mše sv. ze čtvrtka po 4. neděli postí
út 20. 3. 2018 18:30 Chorální Mše sv. z úterý po 4. neděli postní, po ní přednáška na faře.