Alois Nešpor FSSP

aloisNarodil se v roce 1980 a vyrůstal v katolické rodině na jižní Moravě. Už jako ministrant se chtěl stát knězem. Po studiu technických oborů na střední a vysoké škole nastoupil do kněžského semináře. Díky dominikánům měl možnost seznámit se s tradiční Mší svatou. Láska k tradiční Mši svaté a nauce, stejně jako touha sloužit výhradně tento ritus, jej po 3 letech v olomouckém semináři dovedla k rozhodnutí přestoupit k FSSP.

Na jáhna byl vysvěcen v květnu 2016 a v následujícím roce dokončil studia v semináři ve Wigratbadu. Od září do prosince 2017 působil jako jáhen v klášteře ve Vyšším Brodě a od ledna 2018 působí jako jáhen v Mittenwald, Německo.

Adresa:
Viererspitzstr. 7b
D-82481 Mittenwald

Kontaktní email