České Budějovice a Římov

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, pravidelné bohoslužby:

každou neděli 9:00 katecheze – příprava na první svaté přijímaní
10:00 možnost sv. zpovědi, současně modlitba sv. růžence
10:30 chorální mše svatá
každý čtvrtek 17:00 výstav Nejsvětější svátosti, možnost sv. zpovědi nebo duchovního rozhovoru
18:00 mše sv. s lidovým zpěvem
každý pátek 12:00 recitovaná mše svatá

 

Loretánská kaple poutního areálu Římov, pravidelné bohoslužby:

každou sobotu 16:00 Otevření poutního areálu, možnost sv. zpovědi / duchovního rozhovoru nebo soukromé modlitby
17:00 modlitba sv. růžence
17:30 mše sv. s lidovým zpěvem

Od pondělí do středy budou nepravidelné bohoslužby průběžně oznamovány v aktuálních ohláškách:

Ohlášky 1. – 31. 5. 2019

V případě zájmu o svatou zpověď, návštěvu nemocných, udílení svátosti pomazaní nemocných, svátost křtu, přípravu k manželství, pohřeb a další svátosti a svátostiny možno kontaktovat P. Jakuba Zentnera FSSPV případě potřeby zaopatření umírajícího možno volat kdykoliv.

Aby naše pastorační úsilí mohlo nést dobré ovoce, prosíme vás, podpoře nás svou modlitbou.