České Budějovice a Římov

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, pravidelné bohoslužby:

neděle 9:00 katecheze – příprava na první svaté přijímaní (mimo prázdniny)
10:00 možnost sv. zpovědi, současně modlitba sv. růžence
10:30 chorální mše svatá
čtvrtek 17:00 výstav Nejsvětější svátosti, možnost sv. zpovědi nebo duchovního rozhovoru
18:00 mše svatá, obvykle zpívaná – chorální

 

Poutní areál v Římově, pravidelné bohoslužby:

neděle 8:00 mše svatá s lidovým zpěvem
úterý 18:00 mše svatá s lidovým zpěvem nebo recitovaná
pátek 18:00 mše svatá s lidovým zpěvem nebo recitovaná
sobota 18:00 mše sv. s lidovým zpěvem

V případě zájmu o svatou zpověď, návštěvu nemocných, udílení svátosti pomazaní nemocných, svátost křtu, přípravu k manželství, pohřeb a další svátosti a svátostiny možno kontaktovat P. Jakuba Zentnera FSSPV případě potřeby zaopatření umírajícího možno volat kdykoliv.

Aby naše pastorační úsilí mohlo nést dobré ovoce, prosíme vás, podpoře nás svou modlitbou.