Roráty v Českých Budějovicích a v Římově

Při rorátních mší se bude zpívat jedna z nejstaších verzí rotátních nápěvů podle hradeckého kancionálu z r. 1581. Noty s textem upraveným podle současného pravopisu jsou ke stažení zde: roráty na středu.

České Budějovice a Římov

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, pravidelné bohoslužby: každou neděli 9:00 katecheze – příprava na první svaté přijímaní 10:00 možnost sv. zpovědi, současně modlitba sv. růžence 10:30 chorální mše svatá každý čtvrtek 17:00 výstav Nejsvětější … Read More »