Roráty v Českých Budějovicích a v Římově

Při rorátních mší se bude zpívat jedna z nejstaších verzí rotátních nápěvů podle hradeckého kancionálu z r. 1581. Noty s textem upraveným podle současného pravopisu jsou ke stažení zde: roráty na středu.