29. 7. – 3. 8. 2019: TradyCamp v Římově

Zveme všechny mladé muže a dívky od 16 let již na 7. ročník tradičního prázdninového pobytí s duchovní náplní, tentokrát na poutním místě v Římově u Českých Budějovic. Program začne v pondělí 29. července 2019 Mší svatou v 17:30 a … Read More »

Nepomuk

Od začátku doby postní 2019 jsou jednou za měsíc slouženy nedělní mše svaté v kostele sv. Jakuba v Nepomuku. Před mší svatou možnost svaté zpovědi. Po mši svaté nabídka setkání na faře a s následnou katechezí. 16. 6. 2019 16:00 … Read More »

Nahrávky přednášek Hovory o víře 2018

Stáhnout vše jako ZIP (722 MB): Hovory o víře ve Vyšším Brodě 2018. (další přednášky budou nahrány po udělení souhlasu přednášejícími) P. PhDr. Jakub V. Zentner FSSP – Církev a synagoga PhDr. Radomír Malý – Čarodějnické procesy PhDr. Radomír Malý … Read More »

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, pravidelné bohoslužby:

neděle 9:00 katecheze – příprava na první svaté přijímaní (mimo prázdniny)
10:00 možnost sv. zpovědi, současně modlitba sv. růžence
10:30 chorální mše svatá
čtvrtek 17:00 výstav Nejsvětější svátosti, možnost sv. zpovědi nebo duchovního rozhovoru
18:00 mše svatá, obvykle zpívaná – chorální

 

Poutní areál v Římově, pravidelné bohoslužby:

neděle 8:00 mše svatá s lidovým zpěvem
úterý 18:00 mše svatá s lidovým zpěvem nebo recitovaná
pátek 18:00 mše svatá s lidovým zpěvem nebo recitovaná
sobota 18:00 mše sv. s lidovým zpěvem

V případě zájmu o svatou zpověď, návštěvu nemocných, udílení svátosti pomazaní nemocných, svátost křtu, přípravu k manželství, pohřeb a další svátosti a svátostiny možno kontaktovat P. Jakuba Zentnera FSSPV případě potřeby zaopatření umírajícího možno volat kdykoliv.

Aby naše pastorační úsilí mohlo nést dobré ovoce, prosíme vás, podpoře nás svou modlitbou.

Oznámení: Nový generální představený

Generální kapitula Kněžského bratrstva svatého Petra (FSSP), konající se v těchto dnech v mezinárodním kněžském semináři v Denton, USA, zvolila dnes na svém plenárním zasedání jako nového generálního představeného s mandátem na 6 let P. Andrzeje Komorowského FSSP. P. Andrzej Komorowski … Read More »