Nepomuk

Mše svaté vždy o druhé a čtvrté neděli v měsíci od 16:00 v kostele sv. Jakuba v Nepomuku podle ohlášek. Před mší svatou možnost svaté zpovědi. Po mši svaté nabídka setkání na faře a s následnou katechezí.

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, pravidelné bohoslužby:

neděle

9:00 výuka nábožentví pro děti a mládež (mimo první neděli v měsíci)
10:00 možnost sv. zpovědi, současně modlitba sv. růžence
10:30 chorální mše svatá
11:45
výuka nábožentví pro dospělé (o první neděli v měsíci)
čtvrtek 17:00 výstav Nejsvětější svátosti, možnost sv. zpovědi nebo duchovního rozhovoru
18:00 mše svatá, obvykle zpívaná – chorální

 

Poutní areál v Římově, pravidelné bohoslužby:

neděle 8:15 mše svatá s lidovým zpěvem, následuje krátký výklad katechismu (mimo první neděli v měsíci)
úterý 18:00 mše svatá s lidovým zpěvem
pátek 18:00 mše svatá s lidovým zpěvem
první pátek v měsíci 17:00 tichý výstav Nejsvětější svátosti oltářní, možnost sv. zpovědi
  18:00 mše svatá s lidovým zpěvem, následuje eucharistické procesí v ambitech a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
sobota 18:00 mše sv. s lidovým zpěvem

 

V případě zájmu o svatou zpověď, návštěvu nemocných, udílení svátosti pomazaní nemocných, svátost křtu, přípravu k manželství, pohřeb a další svátosti a svátostiny možno kontaktovat P. Jakuba Zentnera FSSPV případě potřeby zaopatření umírajícího možno volat kdykoliv.

Aby naše pastorační úsilí mohlo nést dobré ovoce, prosíme vás, podpoře nás svou modlitbou.

Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého Horská ulice, Praha 2 Každou neděli od 17:00, na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně, na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše … Read More »

Nižbor u Berouna

Kostel Povýšení sv. Kříže v Nižboru okres Beroun (Mše sv. nepravidelně)

Litoměřice

Kostel sv. Jakuba Dominikánské náměstí  Slouží střídavě P. Josef Peňáz, kandidát FSSP a R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech. Pořad Mší svatých: neděle 10. 11. 2019 16:00 Zpívaná Mše sv. z 22. neděle po Duchu svatém neděle 24. 11. 2019 … Read More »

Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla Pravidelné Mše svaté: první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení … Read More »