Nepomuk

Od začátku doby postní 2019 jsou jednou za měsíc slouženy nedělní mše svaté v kostele sv. Jakuba v Nepomuku. Před mší svatou možnost svaté zpovědi. Po mši svaté nabídka setkání na faře a s následnou katechezí. 8. 9. 2019 16:00 … Read More »

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, pravidelné bohoslužby:

neděle 9:00 katecheze – příprava na první svaté přijímaní (mimo prázdniny)
10:00 možnost sv. zpovědi, současně modlitba sv. růžence
10:30 chorální mše svatá
čtvrtek 17:00 výstav Nejsvětější svátosti, možnost sv. zpovědi nebo duchovního rozhovoru
18:00 mše svatá, obvykle zpívaná – chorální

 

Poutní areál v Římově, pravidelné bohoslužby:

neděle 8:00 mše svatá s lidovým zpěvem
úterý 18:00 mše svatá s lidovým zpěvem nebo recitovaná
pátek 18:00 mše svatá s lidovým zpěvem nebo recitovaná
sobota 18:00 mše sv. s lidovým zpěvem

V případě zájmu o svatou zpověď, návštěvu nemocných, udílení svátosti pomazaní nemocných, svátost křtu, přípravu k manželství, pohřeb a další svátosti a svátostiny možno kontaktovat P. Jakuba Zentnera FSSPV případě potřeby zaopatření umírajícího možno volat kdykoliv.

Aby naše pastorační úsilí mohlo nést dobré ovoce, prosíme vás, podpoře nás svou modlitbou.

Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého Horská ulice, Praha 2 Každou neděli od 17:00, na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně, na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše … Read More »

Nižbor u Berouna

Kostel Povýšení sv. Kříže v Nižboru okres Beroun (Mše sv. nepravidelně)

Litoměřice

Kostel sv. Jakuba Dominikánské náměstí Před Mší svatou je možnost sv. zpovědi, slouží obvykle P. Jakub Zentner FSSP a R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech, případně další kněží z diecéze. Pořad Mší svatých: neděle 22. 9. 2019 16:00 Zpívaná Mše … Read More »

Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla Pravidelné Mše svaté: první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení … Read More »