Nepomuk

Od začátku doby postní 2019 jsou jednou za měsíc slouženy nedělní mše svaté v kostele sv. Jakuba v Nepomuku. Před mší svatou možnost svaté zpovědi. Po mši svaté nabídka setkání na faře a s následnou katechezí. 16. 6. 2019 16:00 … Read More »

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, pravidelné bohoslužby:

každou neděli 9:00 katecheze – příprava na první svaté přijímaní
10:00 možnost sv. zpovědi, současně modlitba sv. růžence
10:30 chorální mše svatá
každý čtvrtek 17:00 výstav Nejsvětější svátosti, možnost sv. zpovědi nebo duchovního rozhovoru
18:00 mše sv. s lidovým zpěvem
každý pátek 12:00 recitovaná mše svatá

 

Loretánská kaple poutního areálu Římov, pravidelné bohoslužby:

každou sobotu 16:00 Otevření poutního areálu, možnost sv. zpovědi / duchovního rozhovoru nebo soukromé modlitby
17:00 modlitba sv. růžence
17:30 mše sv. s lidovým zpěvem

Od pondělí do středy budou nepravidelné bohoslužby průběžně oznamovány v aktuálních ohláškách:

Ohlášky 1. – 31. 5. 2019

V případě zájmu o svatou zpověď, návštěvu nemocných, udílení svátosti pomazaní nemocných, svátost křtu, přípravu k manželství, pohřeb a další svátosti a svátostiny možno kontaktovat P. Jakuba Zentnera FSSPV případě potřeby zaopatření umírajícího možno volat kdykoliv.

Aby naše pastorační úsilí mohlo nést dobré ovoce, prosíme vás, podpoře nás svou modlitbou.

Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého Horská ulice, Praha 2 Každou neděli od 17:00, na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně, na první soboty v měsíci od 9:00 votivní Mše … Read More »

Brno

Kostel sv. Michaela archanděla Dominikánské náměstí Mše svatá v kostele sv. Michaela archanděla na dominikánském náměstí.Po Mši následuje přednáška na vybrané téma (v kostele sv. Tomáše). Termíny Mší svatých: čt 20. 12. 2018 Mše sv.

Nižbor u Berouna

Kostel Povýšení sv. Kříže v Nižboru okres Beroun (Mše sv. nepravidelně)

Litoměřice

Kostel sv. Jakuba Dominikánské náměstí Před Mší svatou je možnost sv. zpovědi, slouží obvykle P. Jakub Zentner FSSP a R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech, případně další kněží z diecéze. Pořad Mší svatých: neděle 19. 5. 2019 16:00 Zpívaná Mše … Read More »

Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla Pravidelné Mše svaté: první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení … Read More »