Roráty v Českých Budějovicích a v Římově

Při rorátních mší se bude zpívat jedna z nejstaších verzí rotátních nápěvů podle hradeckého kancionálu z r. 1581. Noty s textem upraveným podle současného pravopisu jsou ke stažení zde: roráty na středu.

České Budějovice a Římov

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, pravidelné bohoslužby: každou neděli 9:00 katecheze – příprava na první svaté přijímaní 10:00 možnost sv. zpovědi, současně modlitba sv. růžence 10:30 chorální mše svatá každý čtvrtek 17:00 výstav Nejsvětější … Read More »

Praha

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého Horská ulice, Praha 2 v neděli od 17:00, každou první neděli v měsíci výstav Nejsvětější svátosti od 16:00, na první pátek v měsíci od 17:00, následuje výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci … Read More »

Brno

Kostel sv. Michaela archanděla Dominikánské náměstí Mše svatá v kostele sv. Michaela archanděla na dominikánském náměstí.Po Mši následuje přednáška na vybrané téma (v kostele sv. Tomáše). Termíny Mší svatých: čt 20. 12. 2018 Mše sv.

Nižbor u Berouna

Kostel Povýšení sv. Kříže v Nižboru okres Beroun (Mše sv. nepravidelně) neděle 25.11.2018 v 9:30  Mše svatá (slouží P. Štěpán Šrubař) neděle 16.12.2018 v 9:30  Mše svatá (slouží P. Štěpán Šrubař)

Litoměřice

Kostel sv. Jakuba Dominikánské náměstí Pravidelné Mše svaté: mše svaté pravidelně v druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 16:00 před Mší svatou je možnost sv. zpovědi, slouží obvykle P. Jakub Zentner FSSP a R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech, … Read More »

Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla Pravidelné Mše svaté: první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení … Read More »