Mše sv. na první pátek v prosinci v Rudolticích u Lanškrouna

Na pozvání rudoltické farnosti bude v pátek 2. prosince 2016 sloužit P. Jakub Zentner FSSP v Rudolticích u Lanškrouna od 17:30 zpívanou Mši svatou ke cti Nejsvětějšího Srdce Páně.   Po Mši následuje výstav Nejsvětější svátosti a setkání na faře.

Pouť do Staré Boleslavi

Srdečně zveme na pouť do Staré Boleslavi ve středu 28. září 2016. Zde na svátek sv. Václava bude v bazilice u oltáře v severní lodi od 12:00 sloužena tradiční Mše svatá v staroslověnském jazyce.

Setkání s J.E. biskupem Schneiderem

Srdečně zveme na setkání s biskupem Mons. Athanasiem Schneiderem! Nabízí se možnost biřmovaní podle Pontificale Romanum z r. 1960, které bude udíleno 17. září 2016 J. E. Athanasiusem Schneiderem.  V případě vašeho zájmu vyplňte prosím tento formulář. Pro přípravu doporučujeme: … Read More »

TradyCamp aneb Pobytí v Podyjí

Již pravidelný volnočasový týdenní program pro mládež od 17 do 30 let se bude konat od 10. do 17. července 2016 v obci Lukov u Znojma na samé hranici Národního parku Podyjí. Program zahájíme ve 20:00 nedělní mší svatou a … Read More »

Pozvánka na kněžské svěcení a primici

Kněžské bratrstvo svatého Petra bude mít letos prvního českého kněze P. Jakuba Zentnera FSSP. Pamatujte prosím na něj v modlitbách, neboť jak říkával sv. Jan Maria Vianney, věřící dostanou takové kněze, jaké si vymodlí. Kněžské svěcení Kdy: 2. července v … Read More »

Zasvěcení rodin Panně Marii

„Nejlepší a nejsnadnější způsob, jak se zalíbit Bohu a získat všechny Jeho milosti, je zasvětit se Panně Marii a toto zasvěcení žít!„ Sv. Ludvík Maria Grignion nabádá k osobnímu zasvěcení se Panně Marii, které je platné na celý život a … Read More »

Credimus

Letos se budeme věnovat „Krédu Božího lidu“ papeže bl. Pavla VI. PROGRAM PŘEDNÁŠEK + (ke stáhnutí v PDF) Zatímco v encyklice Humanae vitae papež ve zmatcích nastalých svévolným vykládáním závěrů II. vatikánského koncilu, podtrhl některé důležité aspekty sexuální morálky, ve … Read More »

Program přednášek

NEDĚLE 5. 7. SV. CYRILA A METODĚJE 16:30 Hlaholská Mše sv. v klášteře Emauzy (v tradičním římském ritu ve staroslověnském bohoslužebném jazyce) 18:00-19:00 příjezd a ubytování účastníků 19:00 večeře 20:00 uvítání a úvodní přednáška s diskuzí na téma: „Kréda“ Církve … Read More »

Pobytí v Drásově u Tišnova

FSSP ve spolupráci s Una Voce – ČR pořádá prázdninový týden pro mladé lidi s duchovní, kulturní i sportovní náplní. Téma letošního Pobytí: „Křesťanská mystéria – svátosti a svátostiny katolické Církve“ Na programu bude Mše sv. a modlitba breviáře, také … Read More »