Statistiky

Aktuální počet členů (listopad 2016)

 • Celkem: 425 (z toho 277 inkardinovaných)
  • Kněží: 270
   • 254 indardinovaných
   • 10 inkorporovaných na jeden rok
   • 4 přidružení
   • 2 postulanti
  • Jáhni: 23
  • Seminaristé (bez jáhnů, včetně kandidátů prvého roku): 132

• průměrný věk členů: 37 let
• zemřelí členové: 8

Z celkového počtu pak kněží tvoří 64%, seminaristé 31% a 5% tvoří jáhni.

Co se národnosti týká, nejvíce je členů ze Spojených států Amerických (140), pak Francouzů (114), Němců (51), Kanaďanů (26), Britů (14) a Rakušanů (13).

Počet kněžských svěcení za posledních 12 let:

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 průměr
počet 7 14 8 12 9 12 8 11 11 12 15 16 11

 

Počet našich domů:

 • Počet domů: 117
 • Počet kanonicky ustanovených domů: 82
pocet_dnu
listopad 2016