5. – 12. srpna 2018: Hovory o víře ve Vyšším Brodě „Církevní dějiny“

Zveme všechny, kteří chtějí letní dny volna spojit se vzděláváním a posílením se v katolické víře na na 5. ročník Hovorů o víře.

Letošní Hovory o víře budou mít téma „Církevní dějiny – apologetické otázky“ a uskuteční se v klášteře Vyšší Brod v jižních Čechách.

Program začíná v neděli 5. srpna 2018 Mší svatou v 17:00 hod. a končí v sobotu 11. srpna 2018 odpoledne. Je však možnost zůstat do neděle.

 

Rozpis přednášek:

Nedělě 5. srpna

19:30 P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP: CÍRKEV A SYNAGOGA

Pondělí 6. srpna

9:00 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: WILLIAM SHAKESPEARE – DISKRÉTNÍ KATOLÍK

10:30 PhDr. Radomír Malý: ČARODĚJNICKÉ PROCESY

19:30 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: ANGLICKÉ SCHISMA A KATOLICKÁ CÍRKEV V ANGLII 1533 – 2018

Úterý 7. srpna

9:00 PhDr. Radomír Malý: JAN HUS A HUSITSKÁ REVOLUCE U NÁS

10:30 P. Radim Valík OSB: MARTIN LUTHER A JEHO REFORMACE

15:30 R.D. Mgr. Josef Peňáz: KATOLICKÁ CÍRKEV – OTÁZKA SPOLUZODPOVĚDNOSTI ZA VZNIKLÁ SCHIZMATA

19:30 PhDr. Radomír Malý: PRONÁSLEDOVÁNÍ CÍRKVE NACISMEM

Středa 8. srpna

9:00 PhDr. Radomír Malý: PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA A KATOLICKÁ CÍRKEV

10:30 doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.: NÁBOŽENSKÁ SVOBODA V DĚJINÁCH CÍRKVE – KONTINUITA A ZLOM

19:30 R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.: POHLEDY DO DĚJIN CÍRKEVNÍHO PRÁVA

Čtvrtek 9. srpna

9:00 P. Radim Valík OSB: VÝZNAM KLÁŠTERŮ V UTVÁŘENÍ KŘESŤANSKÉ EVROPY

10:30 R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.: CÍRKEVNÍ PRÁVO A SPIRITUALITA

15:30 P. Radim Valík OSB: ROZDÍLY V ZÁPASE O POJEM PRAVÉ VÍRY U R. GUARDINIHO A T. HALÍKA

19:30 R.D. Mgr. Josef Peňáz: SOUČASNÉ OMYLY V TEOLOGII

Pátek 10. srpna

9:00 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: SHAKESPEARE A KLASICKÁ ARISTOTELSKO-TOMISTICKÁ TRADICE

10:30 PhDr. Efrém Jindráček OP, Ph.D.: SVATÍ INKVIZITOŘI DOMINIKÁNSKÉHO ŘÁDU

19:30 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: OBNOVA ANGLICKÉHO KATOLICISMU PO R. 1830 (NEWMAN, KONVERTITÉ, BELLOC, CHESTERTON, TOLKIEN)

Sobota 11. srpna

9:00 P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP: KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

10:30 P. PhDr. Efrém Jindráček OP, Ph.D.: DOMINIKÁNŠTÍ INKVIZITOŘI V ČESKÝCH ZEMÍCH

15:30 P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP: STŘEDOVĚKÉ HEREZE

19:30 Mgr. Bc. Petr Kosinka: NÁSTUP NOVÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ V TZV. LIBERÁLNÍCH DEMOKRACIÍCH

 

Podrobný program s rozpisem bohoslužeb je ke stažní zde.

 

Bydlení a stravování bude zajištěno v domě pro hosty vyšebrodského kláštera.

Cena celého pobytu je 2000 Kč. Sleva na požádání možná, zejména pro zájemce s finančními těžkostmi.

Přihláška na hovory o víře