Litoměřice

Kostel sv. Jakuba

Dominikánské náměstí
litomerice

 Slouží střídavě P. Josef Peňáz, kandidát FSSP a R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech.

Pořad Mší svatých:

neděle 8. 12. 2019
16:00
Zpívaná Mše sv. ze svátku Neposkvrněného Početí Panny Marie
neděle 22. 12. 2019
16:00
Zpívaná Mše sv. ze 4. neděle adventní
středa 25. 12. 2019 18:00
Zpívaná Mše sv. ze svátku Narození Páně
středa 1. 1. 2019 16:00
Zpívaná Mše sv. z Oktávu Narození Páně – Obřezání Páně s doprovodem chrámového sboru
neděle 12. 1. 2020 16:00
Zpívaná Mše sv. ze Svátku Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
neděle 26. 1. 2020 16:00
Zpívaná Mše sv. ze 3. neděle po Zjevení Páně

 

Před Mší svatou je možnost sv. zpovědi.