Litoměřice

Kostel sv. Jakuba

Dominikánské náměstí
litomerice

Pravidelné Mše svaté:

  • Mše svaté pravidelně v druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 16:00

Před Mší svatou je možnost sv. zpovědi, slouží obvykle P. Jakub Zentner FSSP a R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech, případně další kněží z diecéze.

Pořad Mší svatých:

neděle 24. 3. 2019 16:00
Zpívaná Mše sv. z III. nedělě postní
pondělí 25. 3. 2019
12:00
Recitovaná mše svatá s lidovým zpěvem ze svátku Zvěstování Panně Marii
neděle 7. 4. 2019
16:00 Zpívaná Mše sv. z I. pašijové neděle
(slouží P. Šimon Polívka)
neděle 21. 4. 2019
16:00
Zpívaná Mše sv. z Božího hodu Velikonočního
(slouží P. Šimon Polívka)
neděle 28. 4. 2019
16:00
Zpívaná mše svatá z I. neděle po Velikonocích
nedělě 12. 5. 2019
16:00
Zpívaná Mše sv. z III. neděle po Velikonocích