Lužice / Lausitz

Apostolat der Priesterbruderschaft St. Petrus im Gebiete des historischen Lausitz im heutigen Deutschland und Tschechien.

Apoštolát Kněžského bratsrtva sv. Petra a území historické Lužice v dnešním Německu a České republice.

19. 1. 2020 10:30 II. Sonntag nach der Erscheinung des Herrn / II. neděle po Zjevení Páně
mše svatá / hl. Messe Varnsdorf – Studánka / Warnsdorf-Schönborn
2. 2. 2020 10:30 Reinigung Mariä-Lichtmess / Očišťování Bl. Panny Marie (Hromnice) Kerzenweihe und hl. Messe / svěcení svící a mše svatá Jauernick-Buschbach
16. 2. 2020 10:30 Sexagesima – II. Vorfastensonntag / II. neděle předpostní mše svatá / hl. Messe Varnsdorf – Studánka / Warnsdorf-Schönborn
1. 3. 2020 10:30 Invocabit – I. neděle postí / I. Fastensonntag hl. Messe / mše svatá Jauernick-Busbach
15. 3. 2020 10:30 Oculi – III. neděle postí / III. Fastensonntag mše svatá / hl. Messe Varnsdorf – Studánka / Warnsdorf-Schönborn

 

Fusswahlfahrt nach Fillipsdorf am Samstag den 16. Mai 2020. Es beginnt um 7:45 bei der Kapelle bei der Pension Blaue Steine in Leutersdorf. Hl. Messe in Fillipsdorf ca. um 10:30.

Pěší pouť do Filipova v sobotu 16. května 2020. Začátek v 7:45 od kaple u penzionu Blaue Steine v Leutersdorfu. Mše svatá ve Filipově přibližně ve 10:30.

 

Kirche St. Wenzeslaus in Jauernick-Buschbach

Bis zum Ende der Renovierungsarbeiten der Kirche findet die hl. Messe in der Hauskapelle des St. Wenzeslaus-Stifts statt/ Do ukončení oprav kostela jsou mše svaté v kapli domu sv. Václava

CC Pfargemeide St. Wencelsaus Görlitz

Heilige Messe ab Februar 2020 jeden 1. Sonntag im Monat um 10:30 / mše svatá 1. neděli v měsíci v 10:30.

Um 10:00 Rosenkranz und Beichtgelegenheit / v 10:00 modlitba sv. růžence a možnost svátosti pokání (deutsch, česky, po polsku, english).

Nach der Messe folgt ein gemeinsames Zusammensein mit christlicher Glaubenslehre (auf deutsch).

 

Kostel sv. Františka Varnsdorf – Studánka / Die Kirche des hl. Franziskus in Warnsdorf-Schönborn

Autor: Gumideck – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47394079

Heilige Messe ab Januar 2020 jeden 3. Sonntag im Monat um 10:30 / mše svatá 3. neděli v měsíci v 10:30.

Um 10:00 Rosenkranz und Beichtgelegenheit / v 10:00 modlitba sv. růžence a možnost svátosti pokání (deutsch, česky, english).

 Predigten während der Messe werden je nach der Anwesenheit der Gläubigen in einer oder in beiden Sprachen gehalten werden. / Kázání během mše budou podle přítomných věřících v jednom nebo v obou jazycích.

 

Ich möchte über das Apostolat der FSSP in Lausitz regelmäßig informiert werden: / Chtěl bych být pravidelně informován o apoštolátu FSSP v Lužici:

 

Name / jméno

Familienname* / příjmení*

Wohnadresse / bydliště

Email*

Telefon

"Ich möchte über das Apostolat der Priesterbruderschaft St. Petrus in Lausitz informiert werden. / Chtěl bych být informován o apoštolátu Kněžského bratrstva sv. Petra v Lužici."

"Ich bin damit einverstanden, dass die angegebene Information gemäß des Gesetzes Nr. 101/2000 der Gesetzsammlung der Tschechischen Republik bis zu der Abberufung für die oben genannten Zwecke von der Priesterbruderschaf St. Petrus verwendet werden dürfen. / Souhlasím s tím, že uvedené informace smějí být do odvolání Kněžským bratrstvem sv. Petra použity pro výše uvedené účely podle zákona 101/2000 Sb."