Mešní řád

  • Mešní řád latinsky-česky – mŒešní řád s překladem do češtiny a vybraná mešní ordinaria a další chorální nápěvy
  • Mešní řád staroslověnsky-českymešní řád tradičního římského ritu ve staroslověnštině s texty pro svátky Panny Marie a českých světců s překladem do češtiny a se zpěvy staroslověnského ordinaria