Podpořte nás

Vážení přátelé a dobrodinci,

chceme­‑li si zajistit stálé požehnání a⁠ úspěšné působení Bratrstva v⁠ naší vlasti, není bezpečnějšího a⁠ zaručenějšího prostředku, než tento celý apoštolát svěřit pod patronát naší přelaskavé nebeské Matky Panny Marie. Nezapomínejme na to, že každá milost, které se lidem dostává, nutně prochází rukama Panny Marie.

A co víc, jak svatý Ludvík Maria Grignion z⁠ Monfortu píše:

Bůh, Duch Svatý vyvolil Marii za rozdavatelku všeho, co mu patří, takže ona všecky tyto dary a⁠ milosti rozděluje komu chce, kolik chce, jak chce a⁠ kdy chce. Žádný nebeský dar není dán lidem jinak, než tak, že prochází jejíma panenskýma rukama, neboť vůlí Boží bylo, abychom měli vše skrze Marii.

Když tedy máme tak mocnou Paní a⁠ Matku, zasvěťme jí náš budoucí apoštolát a⁠ již nyní si skrze ni vyprošujme požehnání. Kdo chce podpořit naši snahu, může se připojit k našim modlitbám za plodné působení Bratrstva sv. Petra v Čechách a na Moravě. Pro toto modlitební hnutí si můžeme stanovit těchto pár pravidel:

1. Modlitba pětidesátkového růžence jednou týdně nejlépe v⁠ sobotu.

2. Úmysl této modlitby je: „Za obnovu českých a moravských kněží v⁠ duchu katolické tradice a především za otevření apoštolátu Kněžského bratrstva sv. Petra v⁠ naší zemi pod vedením Panny Marie, královny nebe.“

3. Podmínkou tohoto prosebného tažení je modlitba ve společenství. Jak říká náš Pán: „Sjednotí­‑li se dva z⁠ vás na zemi o⁠ kterékoli věci, za kterou by prosili, stane se jim to od Otce mého, jenž jest v⁠ nebesích. Neboť kde jsou dva neb tři shromážděni ve jméno mé, tam jsem já mezi nimi.“ (Mt 18)

4. Modlitební společenství (to může být rodina, nebo pár osob, které se k modlitbě růžence budou setkávat) nám může dát o⁠ sobě vědět, např.  emailem na tuto adresu. Pro potěšení ostatních bychom rádi anonymně zveřejnili počet modlitebních skupinek.

Tímto způsobem, drazí bratři a přátelé, začneme budovat pevné základy pro budoucí duchovní stavbu, ve které bude moci nalézt svůj domov každý z nás.

P. Jan Franta FSSP


Pokud byste chtěli podpořit kněze, kteří dojíždějí do ČR, i finančně, pak můžete zaslat libovolný peněžní obnos:

  • CZK účet 2901456442 / 2010
  • EUR účet 2901456450 / 2010 (IBAN:CZ3120100000002901456450, BIC:FIOBCZPPXXX)

Za jakýkoliv dar či modlitbu upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny naše dobrodince je pravidelně sloužena Mše svatá, a také na ně myslíme v našich modlitbách.