Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla

Pravidelné Mše svaté:

  • první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti  pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení a katecheze na faře.
  • první sobotu v měsíci od 7:30. Před Mší svatou modlitba sv. růžence od 7:00.

Informace o Mších svatých naleznete také na webu rudoltické farnosti.

pátek 3. 4. 2020
17:30 Votivní mše svatá ze svátku Panny Marie Sedmibolestné
sobota 4. 4. 2020
7:30 Mše svatá ze soboty po 1. pašijové neděli
pondělí 13. 4. 2020
16:00
Mše svatá z velikonočního pondělí
pátek 1. 5. 2020
17:30 Mše svatá ze svátku sv. Josefa dělníka, snoubence Blahoslavené Panny Marie
sobota 2. 5. 2020
7:30 Mše svatá ke cti Neposkvrněného srdce Panny Marie