Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla

Pravidelné Mše svaté:

  • první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti  pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení a katecheze na faře.
  • první sobotu v měsíci od 7:30. Před Mší svatou modlitba sv. růžence od 7:00.

Informace o Mších svatých naleznete také na webu rudoltické farnosti.

pátek 6. 12. 2019 17:30 Mše svatá ke cti Nejsv. Srdce Páně
sobota 7. 12. 2019
7:30
Roráty – Mše svatá ke cti Panny Marie v adventu
středa 25. 12. 2019
16:00
Mše svatá ze svátku Narození Páně – Boží hod vánoční
čtvtek 26. 12. 2019 10:00
Mše svatá ze svátku svatého Štěpána