Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla

Pravidelné Mše svaté:

  • první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté občerstvení a katecheze na faře.
  • první sobotu v měsíci od 7:30. Před Mší svatou modlitba sv. růžence od 7:00.

Informace o Mších svatých naleznete také na webu rudoltické farnosti.

pátek 7. 12. 2018 17:30
Mše sv. ke cti Nejsv. Srdce Páně
sobota 8. 12. 2018 8:30
Mše sv. ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie
pátek 4. 1. 2019 17:30 Mše sv. ke cti Nejsv. Srdce Páně
sobota 5. 1. 2019 7:30
Svěcení tříkrálové vody a mše svatá z viglie slavnosti Zjevení Páně.