30. 12. – 3. 1. 2020: Zimní TradyCamp v Kašperských Horách

Zveme všechny mladé muže a dívky od 16 let již na novoroční pobytí s duchovní náplní v Kašperských Horách od pondělí 30. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020.

Obrázek Kašperských Hor. Autor: Adam Hauner, CC BY 3.0,

Ubytování v budově bývalé fary dnes přebudované k rekreačním účelů – domusmaria.cz/

Program začíná mší svatou v pondělí 30.12. 2019 v 18:00 (možno přijet i dřív) a končí po mši svaté v pátek 3.1. 2020 v 8:00. (Při cestě nazpět 3. 1. možnost spolujízdy autem na trase Tábor – Humpolec – Česká Třebová – Rudoltice.)

Je možno se přihlásit i jen na část programu. Pozvat můžete i své rodiče, sourozence přátelé a kamarády, třeba jen na společný výlet na hrad Kašperk 1. ledna od 13:00 (odchod od fary); nebo 31. 12. na mši svatou za poděkování za uplynulý roku v 18:00 a následné pohoštění na faře a od 23:00 na adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní; nebo 1. 1. na zpívanou novoroční mši svatou od 10:00.

Na programu bude již tradičně kombinace duchovního programu s katechezí a modlitbou jakož i výpravy do okolní přírody. Denně bude mše svatá, rozjímání před Nejsvětější svátostí oltářní a modlitba růžence a části breviáře.

Letošní témata katechezí:

  • Jak se stát svatým – o posvěcují a pomáhající milosti a jak s ní spolupracovat
  • Vztahy a přátelství: šesté přikázání – co je ještě je možné a co už je moc
  • Jak se dobře zpovídat
  • Jak rozeznat duchovní povolání a jak jej uskutečnit
  • Jak být křesťanem ve světě, pro který jsme blázni, a přitom se nezbláznit

Destinace umožňuje pro zájemce věnovat se také lyžování nebo běžkování. Podrobný program bude určen na místě.

Příspěvek na bydlení a stravování je přibližně 1700 Kč. Sleva na požádání možná, zejména pro sourozence či zájemce s finančními těžkostmi.

Doprovází P. Jakub Zentner FSSP.

Přihláška na TradyCamp