Okruhy témat

• Proč je rozumné věřit? • Proč právě křesťanská víra? • Jak dnes hovořit o evoluci? • Je Katolická církev Církví Kristovou? • Jak rozumět ekumenickému hnutí? • Je papež překážkou jednoty rozdělených křesťanů? • Jak dnes hovořit o Zmrtvýchvstání … Read More »

Klíč č.3

Do rukou se vám dostává třetí číslo Klíče. Velkou událostí letošního roku byl Národní eucharistický kongres, proto ani my jsme nemohli téma Nejsvětější svátosti oltářní opomenout. Na toto téma naleznete hned tři články. A protože byly letní prázdniny, proběhlo několik … Read More »

Credimus

Letos se budeme věnovat „Krédu Božího lidu“ papeže bl. Pavla VI. PROGRAM PŘEDNÁŠEK + (ke stáhnutí v PDF) Zatímco v encyklice Humanae vitae papež ve zmatcích nastalých svévolným vykládáním závěrů II. vatikánského koncilu, podtrhl některé důležité aspekty sexuální morálky, ve … Read More »

Program přednášek

NEDĚLE 5. 7. SV. CYRILA A METODĚJE 16:30 Hlaholská Mše sv. v klášteře Emauzy (v tradičním římském ritu ve staroslověnském bohoslužebném jazyce) 18:00-19:00 příjezd a ubytování účastníků 19:00 večeře 20:00 uvítání a úvodní přednáška s diskuzí na téma: „Kréda“ Církve … Read More »

Pobytí v Drásově u Tišnova

FSSP ve spolupráci s Una Voce – ČR pořádá prázdninový týden pro mladé lidi s duchovní, kulturní i sportovní náplní. Téma letošního Pobytí: „Křesťanská mystéria – svátosti a svátostiny katolické Církve“ Na programu bude Mše sv. a modlitba breviáře, také … Read More »

Česko-rakouský stanový tábor

Na programu bude budování tábořiště, učení se dovednosti práce ze dřevem, ohněm a vodou. Účastníky čeká týden v divoké přírodě bez většiny výdobytků civilizace. Cílem je poznávat uprostřed přírody samotného Stvořitele. Účast se neobejde bez nutnosti dorozumět se alespoň v … Read More »

Klíč č.2

V druhém čísle se můžete seznámit s činností Kněžského bratrstva sv. Petra v Rakousku, v kterém začalo naše Bratrstvo působit jako první, a o působení Bratrstva v Africe, kde máme též  kněze. Pokračujeme 2.částí o výchově v duchu Dona Bosca … Read More »

Klíč č. 1

V prvním čísle se můžete seznámit se vznikem našeho Kněžského bratrstva sv. Petra,  článek o výchově v duchu Dona Bosca, představí se vám čeští seminaristé, kteří studují v semináři i kněz – kandidát. Můžete se  také seznámit s akcemi, které … Read More »

Letní tábor pro děti

Jednou z důležitých akcí, pořádaných Kněžským bratrstvem svatého Petra (FSSP), jsou letní tábory a akce pro rodiny, děti a mládež. V ČR jsme s pořádáním letního tábora pro děti začali před 3 lety. I letos si Kněžské bratrstvo svatého Petra, … Read More »

Pobytí v Nové Říši

Kněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP) a Una Voce Česká Republika nabídlo o prázdninách možnost mladým i starším prohloubit svou víru v tradičním katolickém duchu. Akce probíhala v prostředí premonstrátského kláštera v Nové Říši od 26. do 31.srpna 2014. A co … Read More »