Letní tábor pro děti

Jednou z důležitých akcí, pořádaných Kněžským bratrstvem svatého Petra (FSSP), jsou letní tábory a akce pro rodiny, děti a mládež. V ČR jsme s pořádáním letního tábora pro děti začali před 3 lety. I letos si Kněžské bratrstvo svatého Petra, … Read More »

Pobytí v Nové Říši

Kněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP) a Una Voce Česká Republika nabídlo o prázdninách možnost mladým i starším prohloubit svou víru v tradičním katolickém duchu. Akce probíhala v prostředí premonstrátského kláštera v Nové Říši od 26. do 31.srpna 2014. A co … Read More »

Život víry, realita víry

Kněžské bratrstvo sv. Petra (FSSP) uspořádalo na cyklus přednášek a hovorů na témata z duchovního života a základů teologie podle principů sv. Tomáše Akvinského. Přišli nejen ti, kteří se chtěli dozvědět více o víře, ale také i ti, kdo mají … Read More »