Oficiální vyjádření FSSP k Motu proprio Traditionis Custodes

Fribourg, 20. července 2021 Kněžské bratrstvo sv. Petra, jehož cílem je posvěcování kněží prostřednictvím věrného zachovávání liturgických tradic před reformou provedenou po II. vatikánském koncilu (srov. Konstituce č. 8), přijalo Motu proprio Traditionis Custodes papeže Františka s podivením. Kněžské bratrstvo … Read More »

16. 5. 2021 18:00 poutní mše svatá v Nepomuku

Zveme na poutní asistovanu mši svatou, tkterá bude sloužena v neděli 16. května 2021 v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku při příležitosti 300 let od blahořečí sv. Jana Nepomuckého. Mši svatou doproví zpěvem Literátské bratrstvo z Netolic … Read More »

Výuka náboženství online

Nabízíme výuku katolického nábožentsví na faře v Římově nebo sledováním přes internet. Pro mládež přibližně od 13 let každý čtvrtek 19:30-20:15. Téma: Základy obrany víry (apologetika) podle učebnice Apologetiky Bedřicha Augustina. Vyučuje P. Jakub Václav Zentner FSSP Pro děti přibližně … Read More »