7.-9. srpna 2020: Ministrantský kurz na faře v Římově

Víkend pro ministranty všech věkových skupin, na který jsou zváni jak ministranti, tak také případně jejich tatínkové. Ubytování – ve stanech na farní zahradě nebo ve spacácích na faře v Římově. Stravování – co nabalí maminky a chlapská kuchyně. Na … Read More »

28.-30. 5. 2020 Letniční pěší pouť do Římova

Překlad dopisu prezidenta organizace Notre-Dame de Chrétienté (Naše Paní křesťanstva), která každoročně pořádá poutě do Chartres, s možní přihlásit se k duchovní účasti na pouť do Chartres. (Upraveno pro české poutníky)  

OPĚT AKTUALIZOVÁNO – Mše svaté při postupném uvolňování vládních opatření

Mše svaté a individuální duchovní péče

Zásluhou J. Em. Dominika kardinála Duky se podařilo s vládou České republiky vyjednat od 11. května omezení počtu účastníků bohoslužeb na 100 osob.

Rovněž bylo stanoveno, že do počtu dovolených osob při stávajících omezení (ať už 15 nebo 100 osob) se nezapočítávají celebrant, asistence, kostelník, zvoník apod.

Z tohoto důvodu se od 11. května vrací všechny mše svaté ve farnosti Římov i v apoštolátu FSSP k běžnému pořádku, který bude podrobně rozepsán v následujících ohláškách.

Mše svaté v Římově budou prozatím nadále vysílány přes internet, podle eventuálního zájmu, resp. ohlasu věřících, i po skončení koronalvirové krize.

Do 11. května platí následující:

Každou neděli

8:30 mše svatá s českým lidovým zpěvem v kostele Svatého Ducha vysílaná přes internet

10:30 mše svatá s gregoriánským chorálem v kostele Svatého Ducha vysílaná přes internet

 Od pondělí do soboty v mše svatá v 18:00 vysílaná přes internet

Dokud nebude oznámeno nic nového, pravděpodobně platí následující  sanitární předpisy:

  • Věřící musí mezi sebou dodržovat rozestupy 2 metry (s výjimkou členů téže domácnosti).
  • Věřící si přede mší dezinfikují ruce a během bohoslužby mají roušku.
  • Svěcenou vodu je možno si načerpat z dezinfikované nádoby u vstupu do ambitů do připravených skleniček a odnést domů.

 

Mimořádné termíny:

Římovská jarní pouť v neděli 3. května

(Mše svaté po 15 osobách)

7:30 tichá  mše svatá v Loretě

8:30 mše svatá s českým lidovým zpěvem v kostele Ducha Svatého

9:30 mše svatá s gregoriánským chorálem u oltáře Panny Marie Bolestné

10:30 mše svatá s gregoriánským chorálem v kostele Ducha Svatého

Na mši svatou je možno si rezervovat místo zapsáním se na list v kostele nebo v následujícím formuláři:

[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]

  

Rudoltice – pátek 1. května a sobota 2. května

(Mše svaté po 15 osobách)

Možnost svaté zpovědi v pátek od 16:30-17:25

Mše svatá v 17:30, v případě zájmu druhá mše následuje v 18:30

Možnost svaté zpovědi v sobotu od 6:45-7:25

Mše svatá v sobou v 7:30, v případě zájmu druhá mše následuje v 8:30

Možnot rezervovat si místo na mši svaté na stránkách farnosti Rudoltice.

Katecheze na faře odpadá

 

Římov – svátek Seslání Ducha Svatého 31. května, patrocinium farního kostela

Sobota 30. května od 18:00 svatodušní vigilie

Neděle 31. května mše svaté v 8:30 a v 10:30

 

Nepomuk

Mše svatá v neděli 10. a 24. května v kostele sv. Jakuba od 16:00

Poutní mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jana Nep. v neděli 17. května od 16:00

 

Litoměřice

Mše svatá v neděli 3. a 17. května od 16:00

 

Praha

Mše svaté uvedeny na stránkách https://cs-cz.facebook.com/tridentpraha/

17. 5. 2020: Pouť do Nepomuku – aktualizované

Zveme na poutní Mši svatou ke cti svatého Jana Nepomuckého, slouženou podle misálu z roku 1962 v neděli 17. května od 16:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. Vhledem ke změně omezení účastníku bohoslužeb na 100 osob, není předchozí … Read More »

Nabídka práce – průvodce na poutním místě v Římově

Římskokatolická farnost v Římově hledá průvodce pro měsíce červenec a srpen 2020 v poutním areálu v Římově: Nabízíme: Slušná finanční odměna na základě DPP. Stravování v ubytovování jednoduchých podmínkách na faře v Římově. Volné pondělí, v případě potřeby po domluvě … Read More »

Velikonoce v Římově 2020

Pořad vysílaných „privátních“ bohoslužeb a zpřístupnění poutního areálu k individuální duchovní péči   Pondělí – středa Svatého týdne 18:00 mše svatá vysílaná přes internet   Zelený čtvrtek 9:00-11:00 a 15:00-17:00 otevření poutního areálu k soukromé modlitbě a individuální zpovědi a svatému … Read More »

Traditional Latin Mass in Římov Loreto Shrine (CZ)

Traditional Latin Masses celebrated at Římov (a Loreto Shrine in Czech Republic): Sunday 8:30am (Central European Summer Time) (High Mass) Monday to Saturday at 6pm (Central European Summer Time)   Texts Texts of the Liturgy

Živé přenosy bohoslužeb z Římova

Přenosy ze Mše svaté z poutního místa Římov

  • v neděli v 8:30 hod.
  • v pondělí, úterý, středu, pátek a sobotu v 18:00 hod. (zpravidla)

Spustit video

 

Neproměnné části mše svaté: Mešní řád, Mešní řád de s ordiáriem De angelis

Kněžské bratrstvo sv. Petra působí z největší části díky štědrosti věřících. Děkujeme, že ani v čase epidemie nezapomínáte na kostelní sbírku: Číslo účtu 2901456442/2010.

13. 3. 2020 Dopis věřícím ke stavu nouze

Dopis věřícím ke stavu nouze ke stažení Drazí v Kristu, vzhledem k vládnímu opatření z 12. března platí na území České republiky stav nouze. Čeští a moravští biskupové udělili na celém území dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách. To znamená, že až do … Read More »