Nižbor u Berouna

Kostel Povýšení sv. Kříže v Nižboru okres Beroun (Mše sv. nepravidelně)    

Konfraternita sv. Petra

Konfraternita sv. Petra sjednocuje ty, kdo se cítí duchovně spojení s apoštolátem Bratrstva a chtějí jeho charisma modlitbou a obětí podporovat. Členové konají důležitou službu celé církvi tím, že se modlí za hojnost povolání ke kněžství a za posvěcení kněží … Read More »

Jak se stát členem?

Jednoduše! Stáhněte si tuto papírovou přihlášku a zašlete ji na adresu: P. Jakub Zentner FSSP Kostelní 10, CZ-37324 Římov (Přihlášku možno také předat osobně kterémukoliv knězi FSSP.) Podmínky členství: Členům musí být nejméně 14 let. Členem se mohou stát nejen … Read More »

Modlitba Konfraternity

post decadem Rosarii dicant: V. Memento, Domine, congregationis tuæ. R. Quam possedisti ab initio. Oremus. Domine Jesu, in testimonium Veritatis natus, qui usque in finem diligis quos elegeris, exaudi benigne preces nostras pro nostris pastoribus. Tu qui omnia nosti, scis … Read More »

Klub sv. Atanáše

Klub sv. Atanáše je neformální společenství katolických věřících scházejících se dvakrát do měsíce v Praze vždy v úterý od 18:30 hodin ke společnému setkání, kde probíhá katechese, promítání filmů a přednášky. Vazba na Konfraternitu Kněžského bratrstva svatého Petra je velmi … Read More »

Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu v Praze

ne 9. dubna 16:30 kostel P. Marie a sv. Karla Velikého, Karlov svěcení ratoletí, procesí a asistovaná Mše sv. z Květné neděle út 11. dubna 18:30 kostel sv. Jindřicha, Jindřišská ulice zpívaná Mše svatá z úterý Svatého týdne se zpěvem … Read More »

Mše sv. na první pátek v prosinci v Rudolticích u Lanškrouna

Na pozvání rudoltické farnosti bude v pátek 2. prosince 2016 sloužit P. Jakub Zentner FSSP v Rudolticích u Lanškrouna od 17:30 zpívanou Mši svatou ke cti Nejsvětějšího Srdce Páně.   Po Mši následuje výstav Nejsvětější svátosti a setkání na faře.

Litoměřice

Kostel sv. Jakuba Dominikánské náměstí Pravidelně 1. a 3. neděli v měsíci od 16:00.  Slouží střídavě P. Jan Franta FSSP a R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech. Před Mší svatou je možnost sv. zpovědi.

Rudoltice u Lanškrouna

Kostel sv. Petra a Pavla Pravidelné Mše svaté: první pátek v měsíci v 17:30. Před Mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti  pokání (sv. zpovědi). Po Mši svaté následuje  eucharistická adorace s modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání. Poté … Read More »