Stolní kalendář 2023

Také pro příští rok 2023 nabízíme stolní kalendář na každý týden. Kalendář obsahuje liturgické kalendárium pro misál z roku 1962, připomínky postních dnů a současně zaznamenává i novější svátky (podle misálu z r. 1970), pokud se liší od staršího. Letošní … Read More »

9. – 19. 7. 2022: Letní tábor pro děti

Letošní tábor proběhne od 9. – 19.července 2022 opět na faře ve Slivicích u Příbrami. Tábor je určen pro mladší děti (7-12 let) – pro eventuelně mladší děti je nutná podmínka umět číst a psát. Tábor zaměřen především na děti … Read More »

Staroslověnský mešní řád

Tištěnou publikaci Glagolský mešní řád podle římského misálu staroslověnsky nabízíme zdarma. Budeme při tom vděční za dobrovolné dary pro podporu našeho apoštolátu. Misálek obsahuje texty ke mši svaté (ordinarium a vybraná propria), která je slavená v západním římském ritu, ale ve … Read More »

Komuniké představených tradičních institutů

„Hospodin má slitování se všemi tvory“ (Sir 18,13) Podepsané instituty chtějí především potvrdit svou lásku k církvi a věrnost Svatému otci. Tato synovská láska je dnes poznamenána velkým utrpením. Cítíme se být podezíráni, odsouváni na okraj, vyháněni. V popisu uvedeném v doprovodném listu k motu … Read More »

Exercicie pro ženy – náhradní termín

Vzhledem k opatřením vlády je nutné konání exercicií odložit. Pokud to bude možné exercicie se uskuteční od 18. – 24. dubna 2021. ————— Týdenní duchovní cvičení se uskuteční v klášteře Vyšší Brod.   Ubytování bude v samostatných pokojích (se společnou … Read More »

Traditional Latin Mass in Římov Loreto Shrine (CZ)

Traditional Latin Masses celebrated at Římov (a Loreto Shrine in Czech Republic): Sunday 8:30am (Central European Summer Time) (High Mass) Monday to Saturday at 6pm (Central European Summer Time)   Texts Texts of the Liturgy