1. – 11. 9. 2022: z Římova do Říma na kole

Cyklistická pouť 1. – 10. září 2022 Podmínky účasti: Chtít se účastnit křesťanské náročné pouti. Účastnit se mohou muži starší 18 let. Mladší se mohou zúčastnit s doprovodem např. otce nebo jiného plnoletého s písmeným souhlasem rodičů. Je potřeba mít … Read More »