Oficiální vyjádření FSSP k Motu proprio Traditionis Custodes

Fribourg, 20. července 2021 Kněžské bratrstvo sv. Petra, jehož cílem je posvěcování kněží prostřednictvím věrného zachovávání liturgických tradic před reformou provedenou po II. vatikánském koncilu (srov. Konstituce č. 8), přijalo Motu proprio Traditionis Custodes papeže Františka s podivením. Kněžské bratrstvo … Read More »

Mše svaté s novokněžským požehnáním

S velkou vděčností a radostí v srdci si dovoluji oznámit, že jsem v sobotu 26. června 2021 v Ottobeuren, na svátek mučedníků Jana a Pavla, přijal z rukou Jeho Excelence arcibiskupa Wolfganga Haase svátost kněžského svěcení. Za tento veliký dar … Read More »

18. – 22. srpna 2021: Pěší pouť do Nepomuku

U příležitosti oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého pořádáme pěší pouť ke cti tohoto českého patrona. Zahájena bude ve středu 18. srpna v 9:00 pobožností na pražském Karlově mostě v místě, kde bylo umučené tělo sv. Jana svrženo do … Read More »

Staroslověnský mešní řád

Tištěnou publikaci Glagolský mešní řád podle římského misálu staroslověnsky nabízíme zdarma. Budeme při tom vděční za dobrovolné dary pro podporu našeho apoštolátu. Misálek obsahuje texty ke mši svaté (ordinarium a vybraná propria), která je slavená v západním římském ritu, ale ve … Read More »

10. – 20. 7. 2021: Letní tábor pro děti

Letošní tábor proběhne od 10. – 20.července 2021 (bude tedy o 2 dny delší než minulý rok) na faře ve Slivicích u Příbrami. Tábor je letos určen pro mladší děti (7-12 let). Tábor zaměřen v první řadě na děti z … Read More »

Nahrávky přednášek Hovory o víře 2020

Stáhnout vše jako ZIP (670 MB): Hovory o víře ve Vyšším Brodě 2020. doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. – Morální systémy – jak postupovat v případě nejistého svědomí? doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. – Biblické základy … Read More »