Katecheze pro školní rok 2022/2023

Puncta k rozjímání o životě Pána Ježíše a Panny Marie – několikaminutové duchovní impulsy vícekrát v týdnu – P. Jan Franta. Možnosledovat i v záznamu: https://puncta.fssp.cz/   Vysvětlení obřadů mše svaté – pro starší mládež a dospělé – P. Jakub … Read More »