Jak se stát členem?

Jednoduše! Stáhněte si tuto papírovou přihlášku a zašlete ji na adresu:

P.  Jakub Zentner FSSP
Pokorného 548
411 17 Libochovice

Podmínky členství:

  • Členům musí být nejméně 14 let. Členem se mohou stát nejen laici, ale i kněží, řeholnici a řeholnice, kteří se cítí duchovně spojeni se spiritualitou a apoštolátem FSSP.
  • Členství má ryze duchovní charakter a neobsahuje žádná další práva nebo povinnosti.
  • Povinnosti členství nezavazují pod hříchem.
  • Členství a s ním související práva a povinnosti budou každý rok, 22. února na svátek Stolce svatého apoštola Petra obnoveny, pokud neohlásí člen předem své vystoupení z Konfraternity.

Po zaslání přihlášky vám zašleme certifikát, ve kterém bude uvedeno datum přijetí.  Obřad přijetí lze vykonat jako jednoduchou soukromou pobožnost, kdy je vhodné vzbudit úmysl členství přijmout, pomodlit se modlitbu Konfraternity a desátek růžence na úmysly Konfraternity.

Obřad přijetí je možné také vykonat po domluvě u kteréhokoliv kněze FSSP.