Naše charisma

Naše charizma spočívá v podstatě na třech základních bodech. Především – a na to poukazují v našem erbu papežské klíče – je důležitá naše zvláštní věrnost k nástupci sv. Petra a církevní hierarchii.

Tento postoj také zahrnuje a obsahuje vzhledem k II. vatikánskému koncilu loajální přijetí koncilu, přičemž naukový vývoj po koncilu je důsledně spatřován ve světle celé tradice a vysvětlován podle norem samotného učitelského úřadu, s vědomím, že v souladu s dekretem Lumen Gentium (č. 25) „… nemají všechny dokumenty koncilu stejnou hodnotu.“

Liturgickou reformu z roku 1970 jako takovou je nutno rozlišovat od samotného koncilu. Nová liturgie je autoritou papeže uznána za platnou a legitimní a je nutno ji považovat za církevní právoplatnou formu.

Druhým základem našeho charismatu je starost o pravověrnost nauky, která je chráněna zdravými filozofickými a teologickými principy. Proto vzdělání budoucích kněží v našich seminářích podle „principů a metod sv. Tomáše Akvinského“. Naším záměrem je předkládat poklady teologické tradice nejen do dnešní akademické diskuze, ale i při vedení nám svěřených věřících.

Třetím základem našeho charismatu je již v prvním prohlášení našich zakladatelů uvedený záměr uchovat identitu tradiční římské liturgie. Naše Bratrstvo proto slouží výhradně v tradičním římském ritu podle misálu z roku 1962.

Více se o našem Bratrstvu můžete také dozvědět na stránkách www.fssp.org