Vznik Bratrstva

Poté, co v červnu 1988 arcibiskup Marcel Lefebvre nedovoleně vysvětil 4 nové biskupy se zakladatelé našeho společenství, kteří s nedovoleným svěcením biskupů nesouhlasili, oddělili od svého duchovního otce a sešli se v Římě s tehdejším Prefektem pro Kongregaci pro nauku víry kardinálem Ratzingerem s odvoláním na protokol z 5. května 1988 a prosbou, aby jako církevní společenství byli kanonicky znovu založeni.

Když papež Jan Pavel II. vydal 6. července Motu proprio Ecclesia Dei učinilo několik bývalých členů Bratrstva sv. Pia X. v Římě první zakládající akt. Aby založení bylo postaveno na širším základě, bylo opakováno 18. července 1988 dvanácti kněžími a několika seminaristy v cisterciáckém opatství Hauterive ve Švýcarsku. Ke zřízení našeho společenství Svatým stolcem se všemi patřičnými náležitostmi došlo krátce nato 18. října 1988.

Krátce po založení bylo Bratrstvo umístěno Msgr.Josefem Stimpfle, biskupem Augsburgu (Německo) do Wigratzbadu, malého mariánského poutního místa v Bavorsku. Zde se také dnes nachází evropský seminář Bratrstva svatého Petra.

Význačné data v historii Bratrstva

 • 18. červenec 1988: založení kněžského společenství apoštolského života. Jako liturgické knihy byly použity ty, které v roce 1962 byly platné (misál, Rituale, Pontificale romanum a Breviarium romanum)
 • červenec 1988: Soukromá audience u papeže Jana Pavla II. a kardinála Ratzingera
 • 18. říjen 1988: zřízení společnosti papežského práva skrze Svatý stolec
 • Velikonoce 1990: návštěva kardinála Ratzingera ve Wigratzbadu a odsloužení tradiční Mše svaté
 • 1995: Bratrstvu je svěřena první personální farnost
 • 12. září 1999: papež Jan Pavel II. požehnal základní kameny a kříže obou nových seminářů našeho Bratrstva
 • 8. říjen 1999 a 20. říjen 2001: Proslov našeho generálního představeného na biskupské synodě v Římě
 • prosinec 2000: návštěva kardinála Castrillon-Hoyos, prezidenta Komise Ecclesia Dei a prefekta pro Kongregaci pro klerus ve Wigratzbadu
 • červen 2002, červen 2005, květen 2008: kardinál Castrillon-Hoyos uděluje ve Wigratzbadu kněžské svěcení
 • 29. červen 2003: definitivní schválení našich konstitucí Svatým stolcem
 • 22. únor 2007: založení Konfraternity sv. Petra, společenství věřících, kteří se cítí spojeni s Bratrstvem a kteří skrze modlitbu a oběti chtějí podpořit jeho apoštolát
 • březen 2008: Bratrstvo obdrželo personální farnost v Římě
 • 6. červenec 2009: soukromá audience u papeže Benedikta XVI.