Modlitba Konfraternity

post decadem Rosarii dicant:

V. Memento, Domine, congregationis tuæ.
R. Quam possedisti ab initio.

Oremus.

Domine Jesu, in testimonium Veritatis natus, qui usque in finem diligis quos elegeris, exaudi benigne preces nostras pro nostris pastoribus. Tu qui omnia nosti, scis quia amant Te et omnia possunt in Te qui eos confortas : sanctifica eos in Veritate, infunde eis, quæsumus, Spiritum quem Apostolis tuis dedisti, qui eos in omnibus Tui similes efficiat. Accipe quod Tibi tribuunt testimonium amoris, qui triplici Petri confessioni benignus annuisti. Et ut oblatio munda sine intermissione Sanctissimæ Trinitati ubique offeratur, novam eis propitius adjunge prolem, et omnes jugiter in Tua serva caritate, qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto unus es Deus, cui gloria et honor in sæcula. Amen.

Nihil obstat: Vic. Gen. FSSP, 05.II.2007
Imprimatur: Vic. Gen. Diœc. Laus. Gen. Frib., 28.II.2007

po modlitbě desátku růžence:

V. Pamatuj, Pane, na své shromáždění.
R. Které od počátku patří Tobě.

Modleme se.

Pane Ježíši, Ty ses narodil, abys vydal svědectví pravdě. Až do krajnosti miluješ ty, které jsi vyvolil. Vyslyš milostivě prosby za naše pastýře. Ty víš všechno – víš, že Tě milují a všechno zmohou v Tobě, který jim dáváš sílu. Posvěcuj je v pravdě. Naplň je, prosíme, týmž Duchem, kterého jsi dal svým apoštolům, aby je ve všem přetvářel k Tvé podobě. Přijmi svědectví jejich lásky, jako jsi přijal trojí Petrovo vyznání. A aby byla Nejsvětější Trojici všude a bez ustání přinášena Oběť čistá, rozmnož jejich řady a uchovej je svorně ve své lásce. Tobě, který jsi s Otcem a Duchem Svatým jediný Bůh, buď sláva a čest navěky.

Amen.