Klíč č.3

Do rukou se vám dostává třetí číslo Klíče. Velkou událostí letošního roku byl Národní eucharistický kongres, proto ani my jsme nemohli téma Nejsvětější svátosti oltářní opomenout. Na toto téma naleznete hned tři články. A protože byly letní prázdniny, proběhlo několik akcí našeho apoštolátu v České republice. Více o nich a také o apoštolátu FSSP v Severní Americe a o Konfraternitě sv. Petra se dozvíte na zbývajích stranách.