Klub sv. Atanáše

Klub sv. Atanáše je neformální společenství katolických věřících scházejících se dvakrát do měsíce v Praze vždy v úterý od 18:30 hodin ke společnému setkání, kde probíhá katechese, promítání filmů a přednášky.

Vazba na Konfraternitu Kněžského bratrstva svatého Petra je velmi volná a v zásadě členové Klubu svatého Atanáše tvoří jak členové, tak i nečlenové Konfraternity. Více o nás o našich akcích naleznete na našich stránkách.