Program Hovorů o víře v břevnovském klášteře

Pondělí 15. srpna
17.00 poutní Mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově.
19.00 ubytování v klášteře
19.30 večeře (refektář)
20.30 úvodní přednáška (Vojtěška): Proč právě křesťanská víra? (P. Josef Peňáz)
21.30 modlitba kompletáře (kapitulní síň)

Úterý 16. srpna
6.45 tichá Mše sv. (event. také od 17.00 v kapitulní síni)
7.30 modlitba primy (kapitulní síň)
8.15 hlavní mše sv. (bazilika sv. Markéty), celebruje P. Jakub Zentner
9.15 snídaně
10.15 – 11.15 přednáška (Vojtěška): Bez víry se nelze líbit Bohu – Žid 11, 6 (P. Efrém Jindráček OP)
11.30 – 12.30 přednáška (Vojtěška): Je Katolická církev Církví Kristovou? (P. Josef Peňáz)
13.15 oběd (refektář)
Odpoledne: Exkurze: Pražský hrad a Hradčany jako centrum duchovní a světské moci v Čechách (P. Jakub Zentner)
18.30 večeře (refektář)
20.00 přednáška (Vojtěška): Jak může dobrý Bůh připouštět zlo? (P. Efrém Jindráček OP)
21.30 modlitba kompletáře (kapitulní síň)

Středa 17. srpna
6.45 tichá Mše sv. (event. také od 17.00 v kapitulní síni)
7.30 modlitba primy (kapitulní síň)
8.15 recitovaná Mše sv. v dominikánském ritu (bazilika sv. Markéty), celebruje P. Efrém Jindráček OP
9.15 snídaně
10.15 – 11.15 přednáška (Vojtěška): Jaký je rozdíl mezi ideologií a katolickou vírou? (P. Štěpán Smolen)
11.30 – 12.30 přednáška (Vojtěška): Jaký je rozdíl mezi proselytismem a evangelizací? (P. Josef Peňáz)
13.15 oběd (refektář)
14.30 – 15.30 přednáška (Vojtěška): Co dělat proti nebezpečí sektářské mentality uvnitř uskupení v katolické Církvi? (P. Štěpán Smolen)
odpoledne volno
18.30 večeře (refektář)
20.00 přednáška (Vojtěška): Jak rozumně vyznávat víru v dnešním světě? (P. Richard Polák)
21.30 modlitba kompletáře (kapitulní síň)

Čtvrtek 18. srpna
6.45 tichá Mše sv. (event. také od 17.00 v kapitulní síni)
7.30 modlitba primy (kapitulní síň)
8.15 hlavní Mše sv. (bazilika sv. Markéty), celebruje P. Richard Polák
9.15 snídaně
10.15 – 11.15 přednáška (Vojtěška): Jaký je rozdíl mezi sektou a Církví? (P. Richard Polák)
11.30 – 12.30 přednáška (Vojtěška):  Učení Svědku Jehovových a možnosti katolické misie mezi nimi (P. Jakub Zentner FSSP)
13.15 oběd (refektář)
Odpoledne: Exkurze: Karel IV. a jeho Nové Město Pražské jako Nový Jeruzalém (P. Jakub Zentner FSSP)
18.30 večeře (refektář)
20.00 přednáška (Vojtěška):  Jak dnes hovořit o Zmrtvýchvstání Kristově? (P. Radim Valik OSB)
21.30 modlitba kompletáře (kapitulní síň)
Pátek 19. srpna
6.45 tichá Mše sv. (event. také od 17.00 v kapitulní síni)
7.30 modlitba primy (kapitulní síň)
8.15 hlavní Mše sv. (bazilika sv. Markéty), celebruje P. Josef Peňáz
9.15 snídaně
10.15 – 11.15 přednáška (Vojtěška): Jak rozumět ekumenickému hnutí? (Alois Nešpor FSSP)
11.30 – 12.30 přednáška (Vojtěška):  Jsou temné kapitoly z církevních dějin překážkou evangelizace? (P. Jakub Zentner FSSP)
13.15 oběd (refektář)
Odpoledne: Exkurze: Chrámy z přelomu 19. a 20. století – Karlín, Žižkov a Vinohrahy jako obraz Církve mezi sekularismem a nacionalismem. (P. Jakub Zentner FSSP)
18.30 večeře (refektář)
20.00 přednáška (Vojtěška): Je papež překážkou jednoty rozdělených křesťanů? (Alois Nešpor FSSP)
21.30 modlitba kompletáře (kapitulní síň)

Sobota 20. srpna
6.45 tichá Mše sv. (event. také od 17.00 v kapitulní síni)
7.30 modlitba primy (kapitulní síň)
8.15 hlavní Mše sv. (bazilika sv. Markéty), celebruje P. Jakub Zentner FSSP
9.15 snídaně
10.15 – 11.15 přednáška (Vojtěška): O čem se s nevěřícími hovořit nesmí aneb zpovědní tajemství v zákonech ČR (R.D. Šimon Polívka)
11.30 – 12.30 přednáška (Vojtěška): Proč je rozumné věřit? (P. Radim Valík)
13.15 oběd (refektář)
Odpoledne: Exkurze v Národní galerii na výstavu Císař Karel IV. 1316—2016 s komentovanou prohlídkou (P. Jakub Zentner FSSP) (vstupné 140,- Kč)
18.30 večeře (zahrada kláštera) – opékání buřtů
21.30 modlitba kompletáře (kapitulní síň)

Neděle 21. srpna
8.30 Mše sv. (kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře) celebruje P. Radim Valík
10.00 snídaně
zakončení odjezd účastníků