Program přednášek

14 Dub
NEDĚLE 5. 7. SV. CYRILA A METODĚJE

16:30 Hlaholská Mše sv. v klášteře Emauzy (v tradičním římském ritu ve staroslověnském bohoslužebném jazyce)
18:00-19:00 příjezd a ubytování účastníků
19:00 večeře
20:00 uvítání a úvodní přednáška s diskuzí na téma: „Kréda“ Církve od starověku až do současnosti vyjadřující tutéž víru (Vladimír Zeman)
21:30 modlitba kompletáře (v kapitulním sále kláštera)

PONDĚLÍ 6. 7. SV. MARIE GORETTI

7:30 modlitba primy (v kapitulním sále kláštera)
8:00 Mše sv. (v kostele sv. Markéty)
9:15 snídaně
10:15-11:15 přednáška s diskuzí: Víra (Štěpán Šrubař FSSP)
11:30-12:30 přednáška s diskuzí: Věříme v Boha, Stvořitele an­ dělů, světa a člověka s nesmrtelnou duší (Peter Sklenár FSSP)
13:15 oběd
15:00-18:00 exkurze po Praze „Ve stopách Mistra Jana Husa“ (Jakub Zentner FSSP)
18.30 večeře
20:00 přednáška s diskuzí: Věříme v Jediného Boha ve třech Osobách (Vladimír Zeman)
21:30 modlitba kompletáře (v kapitulním sále kláštera)

ÚTERÝ 7.7.

7:30 modlitba primy (v kapitulním sále)
8:00 Mše sv. (v kostele sv. Markéty)
9:15 snídaně
10:15-11:15 přednáška s diskuzí: Věříme v Ježíše Krista, Boha a člověka (P. Radim Valík OSB)
11:30-12:30 přednáška s diskuzí: Věříme v Ducha Svatého (Jakub Zentner FSSP)
13:15 oběd odpoledne volno
17.00-18:00 přednáška s diskuzí:Věříme v Panenskou Bohoro­ dičku Pannu Marii (Jakub Zentner FSSP)
18.30 piknik na zahradě břevnovského kláštera
21:30 modlitba kompletáře (v kapitulním sále kláštera)

STŘEDA 8.7.

7:30 modlitba primy (v kapitulním sále kláštera)
8:00 Mše sv. (v kostele sv. Markéty)
9:15 snídaně
10:15-11:15 přednáška s diskuzí: Věříme, že na všech lidech lpí dědičná vina hříchu Adamova (Štěpán Šrubař FSSP)
11:30-12:30 přednáška s diskuzí:Věříme, že Ježíš Kristus nás vysvobodil od hříchu a vyznáváme křest na odpuštění hříchů (Vladimír Zeman)
13:15 oběd
15:00-18:00 exkurze po Praze: Pražský hrad a Hrad­čany – ve stopách českých světců (J. Zentner FSSP)
18.30 večeře
20:00 přednáška s diskuzí: Věříme v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou Církev (Peter Sklenár FSSP)
21:30 modlitba kompletáře (v kapitulním sále kláštera)

ČTVRTEK 9.7.

7:30 modlitba primy (v kapitulním sále kláštera)
8:00 Mše sv. votivní k cti Krista v Nejsvětější Svátosti oltářní (v kostele sv. Markéty)
9:15 snídaně
10:15-11:15 přednáška s diskuzí: Věříme, že Ježíš Kristus je ve sv. Eucharistii přítomný a Mši sv. ustanovil jako zpřítomnění své Oběti na kříži (P. Radim Valík OSB)
11:30-12:30 přednáška s diskuzí: Věříme, že Boží království, které zde na zemi působí v Církvi, není z tohoto světa (Vladimír Zeman)
13:15 oběd
15:00-18:00 exkurze po Praze: Vyšehrad (Jakub Zentner FSSP)

Večerní program bude upřesněn později

PÁTEK 10.7.

7:30 modlitba primy (v kapitulním sále kláštera)
8:00 Mše sv. (v kostele sv. Markéty)
9:15 snídaně
10:15-11:15 přednáška s diskuzí: Věříme v život věčný (P. Radim Valík OSB)
11:30-12:30 přednáška o slově „Amen“ (Jakub Zentner FSSP)
13:15 oběd
15:00-18:00 exkurze po Praze: Bílá Hora (Jakub Zentner FSSP)
18.30 večeře
19:30 promítání filmu o Kněžském bratrstvu sv. Petra „Des ho- mmes à part“ (fr., něm. a angl. s českými titulky)
21:30 modlitba kompletáře (v kapitulním sále kláštera)

SOBOTA 11. SV. BENEDIKTA

7:30 modlitba sv. růžence (v kostele)
8:00 asistovaná Mše sv. v kostele sv. Markéty
9:45 snídaně, zakončení