Statistika

Aktuální počet členů (listopad 2021)

 • Celkem: 526 (z toho 336 inkardinovaných)
  • Kněží: 341
   • 319 inkardinovaných
   • 13 inkorporovaných na jeden rok
   • 5 přidružených
   • 4 vysvěcení kandidáti
  • Jáhni: 17
  • Seminaristé (bez jáhnů, včetně kandidátů prvého roku): 168

• průměrný věk členů: 38 let
• zemřelí členové: 11Z celkového počtu pak kněží tvoří 65%, seminaristé 32% a 3% tvoří jáhni.

Počet kněžských svěcení za posledních 12 let: 

 • 13 novokněží za rok

Počet našich domů

 • Počet domů: 132
 • Počet kanonicky ustanovených domů: 95

Konfraternita sv. Petra

 • celkový počet členů: 8399
  • francouzsky mluvící: 1178
  • německy mluvící: 1191
  • anglicky mluvící: 6030

Místa

 • Diecézí, kde sloužíme: 147
 • Míst, kde sloužíme Mše svaté: 259
 • Personálních farností: 47

Více se o našem Bratrstvu můžete také dozvědět na stránkách www.fssp.org