P. Štěpán Šrubař FSSP

Narodil se v roce 1990 ve věřící rodině, jako jeden ze tří sourozenců. Pochází z Vítkova, z malého města v údolí Moravice, kde také navštěvoval základní školu i gymnázium. Po maturitě začal přípravu na kněžství v Teologickém konviktu v Olomouci. Tam se v průběhu studia blíže seznámil s hodnotou tradiční římské liturgie a rozpoznal povolání k Bratrstvu sv. Petra, kam také v roce 2010 nastoupil. V květnu 2016 byl vysvěcen na jáhna a v červnu 2017 pak na kněze.

Od září 2017 do srpna 2019 působil jako kněz v Salzburku, Rakousko. Od září 2019 je farním vikářem v Římově.

Adresa:
Farní úřad
Kostelní 10
37324 Římov

Kontaktní email