Úvodní strana

Kněžské bratrstvo sv. Petra (FSSP) jako společnost apoštolského života papežského práva je společenství katolických kněží, kteří neskládají náboženské sliby, ale pracují dohromady na společném poslání ve světě, ustanovil papež Jan Pavel II. v roce 1988.

Naše poslání je dvojí: za prvé, formace a posvěcení kněží v tradiční formě římského ritu podle misálu z roku 1962, a za druhé pastorační nasazení kněží ve službách církve. Zvláštní pozornost je věnována věrné dodržování „liturgické a duchovní tradice“, v souladu s dispozicemi Motu proprio Ecclesia Dei adflicta 2. července 1988, které stojí na počátku založení našeho Bratrstva.

Hlavním úkolem Bratrstva sv. Petra je pastorační práce ve farnostech. Kněží slouží věřícím – pod vedením územního biskupa a za podmínek konstitucí našeho Bratrstva – v různých apoštolátech v celém světě a na všech kontinentech. Ve světě žijí kněží Bratrstva v malých komunitách a snaží se šířit Kristovo evangelium všemi možnými prostředky – např. kázání, katechezí, vzdělávání dětí a mládeže (skautské oddíly, školy), organizování poutí, atd.

Se souhlasem Apoštolského Stolce a povolením místních biskupů poskytuje Bratrstvo plnou péči svátostného života pro věřící podle liturgických knih z roku 1962 .

Více se o našem Bratrstvu můžete také dozvědět na oficiálních stránkách www.fssp.org

logo_fssp