Lužice / Lausitz

Apostolat der Priesterbruderschaft St. Petrus im Gebiete des historischen Lausitz im heutigen Deutschland und Tschechien. 

Aktuality / Aktuell:

3. ledna 2021 bude sloužena mše svatá v německém Grörlitz ve františkánském klášteře: An den Neißewiesen 91, 02827 Görlitz – Weinhübel. Mše svatá začne v 11 hodin.

Am 3. Januar 2021 wird in Görlitz in der Franziskanerkirche um 11 Uhr die hl. Messe im überlieferten Ritus zelebriert.

 


Duchovní péče v nadcházejících týdnech je možné konat individuálně. V případě zájmu se informujte na emailu P. Jana Franty nebo přes webový formulář – zde.

Die Seelsorge wird in den kommenden Wochen individuell betrieben. Für weitere Informationen wenden Sie sich an P. Jan Franta, dazu können Sie auch den folgenden Formular benutzen – hier.


 

Kirche St. Wenzeslaus in Jauernick-Buschbach

CC Pfargemeide St. Wencelsaus Görlitz
 

Wegen Corona wird die heilige Messe jeden 1. Sonntag im Monat um  11:00 Uhr in der Klosterkirche der Franziskaner in Görlitz-Weinhübel, An den Neißewiesen 91, 02827 Görlitz. Nach der Messe folgt ein gemeinsames Zusammensein mit christlicher Glaubenslehre (auf deutsch).

 

Die Kirche des hl. Franziskus in Warnsdorf-Schönborn

Autor: Gumideck – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Heilige Messe jeden 3. Sonntag im Monat um 10:30. Um 10:00 Rosenkranz und Beichtgelegenheit. Predigten während der Messe werden je nach der Anwesenheit der Gläubigen in einer oder in beiden Sprachen gehalten werden.

Ich möchte über das Apostolat der FSSP in Lausitz regelmäßig informiert werden.


Kostel sv. Václava in Jauernick-Buschbach

Kvůli opatřením proti koronaviru (malého prostoru kaple) se mše svatá slouží první neděli v měsíci od 11:00 hod. v klášterním kostele františkánů ve Zhořelci-Weinhübel, An den Neißewiesen 91, 02827 Görlitz.  Modlitba sv. růžence a možnost svátosti pokání od 10:30 hod.

 

Kostel sv. Františka Varnsdorf – Studánka

Autor: Gumideck – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Mše svatá obvykle každou 3. neděli v měsíci v 10:30 hod. V 10:00 modlitba sv. růžence a možnost svátosti pokání. Kázání během mše budou podle přítomných věřících v jednom nebo v obou jazycích.

Chtěl bych být pravidelně informován o apoštolátu FSSP v Lužici.