Výuka náboženství v Římově

9 Říj

Od října 2023 do června 2024 kromě prázdnin

Pozor – změna způsobu vysílání. Z aplikace Zoom se přesouváme na Google meet.

úterý 19:00-19:40

Základy křesťanství pro všechny

Seznámení se základy katolické víry podle Katechismu kard. Tomáška. Určeno jak pro ty, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování event. křtu, tak pro ty, kteří s chtějí zopakovat základní náboženské vzdělání. Fara Římov a na Google meet

středa 16:30-17:30

Náboženství pro mladší děti

Seznámení se základy biblické dějepravy Starého a Nového zákona. Fara Římov

čtvrtek 19:30-20:15

Filozofie zdravého rozumu

Vysvětlení základních principů aristotelsko-tomistické filozofie podle 24 tomistických tezí. Online a na Google meet

pátek  10:50-11:35

ZŠ Římov

Tematická výuka pro děti ZŠ spojena s exkurzemi do poutního areálu v Římově

pátek 19:00-20:00

Přednáška podle ohlášek

Fara Římov