Mešní a jiné liturgické texty

22 Lis

Mešní texty pro liturgii v latině

Uvedené mešní texty jsou částí připravovaného latinsko-českého misálku. Jedná se o pracovní texty. Za všechny věcné připomínky k překladům či případné provedení budeme vděčni.

Mešní texty pro liturgii ve staroslověnštině

V tradičním římském ritu se výjimečně používají vedle latiny také některé další jazyky. Dobře známý je překlad římské liturgie do řečtiny, který se používal v Paříži o svátku sv. Dionýsia. Stejně tak překlad do hebrejštiny, který se rozšířil zvláště za pontifikátu Pia XII. V průběhu staletí bylo schváleno několik liturgických překladů, zvláště pro misijní území.
Od dob svatého Cyrila a Metoděje se používá při liturgii slovanský jazyk, a to nejen ve východním obřadu, ale i v západním (římském). Tradiční římský ritus ve staroslověnštině se svou podobou nijak neliší od latinské liturgie, rozdíl spočívá pouze v jazyku.

Příručky pro asistenci a scholu

Mešní texty pro následující svátky

Mešní řád s vloženým propriem – brožurky pro lid při zpívané mši svaté, staroslověnsky s českým překladem